Duurzaamheid als praktijk | Oproep

There is no Planet B. Foto: Bob Blob on Unsplash

Duurzaamheidskwesties staan de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Wellicht zullen ze niet meer van de radar verdwijnen en enkel maar aan belang toenemen. De mate waarin we inzetten op en omgaan met zaken zoals  klimaatverandering, armoede, onderwijs, werkbaar werk, gendergelijkheid, diversiteit, geestelijke gezondheid … zal namelijk in grote mate ons toekomstig samenlevingsmodel bepalen. Tijdens het Groot Onderhoud van 2017 wezen we al op het feit dat erfgoedinstellingen en -organisaties hier een rol te vervullen hebben. We wezen toen ook op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als potentieel beleids- en actiekader.

Oproep: denkt en doet u mee?

Het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven is benieuwd naar de wijze waarop het erfgoedveld in de praktijk omgaat met duurzaamheidsvraagstukken. En in welke mate een beleidskader als de SDG’s hierbij een leidraad is of kan zijn. Ze lanceren daarom een oproep om met hen in gesprek te gaan. Meer daarover vindt u in dit document.

Wellicht denkt u nu: “Tja, eigenlijk zijn we hier nog niet echt mee bezig en kunnen we weinig bijdragen aan een dergelijk gesprek. We laten deze oproep aan ons voorbij gaan.” Opgepast, misschien vergist u zich. Vorig jaar onderzocht FARO samen met Socius, Kunstenpunt en Pulse in welke mate het culturele veld al actie onderneemt inzake duurzaamheidskwesties en de SDG’s. Uit onze beperkte veldanalyse bleek alvast dat heel wat instellingen en organisaties inzetten op thema’s die direct kunnen gekoppeld worden aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook al zijn ze zich hier zelf niet altijd van bewust. Om een en ander te illustreren creëerden we een webpagina met een waaier aan praktijkvoorbeelden en -verhalen. Bekijk deze voorbeelden eens en koppel dan terug naar uw eigen werking. Wedden dat ook u meer doet dan u aanvankelijk dacht …

Pulse

Over Pulse gesproken. Het transitienetwerk cultuur, jeugd en media organiseert op 23 en 30 april zijn eerstvolgende praktijksafari’s. De eerste praktijksafari vindt plaats in Aalst. Er wordt een bezoek gebracht aan Netwerk en aan Utopia. Tijdens de tweede praktijksafari neemt Pulse u mee naar ‘de Vieze Gasten’ in Gent. En op 3 mei organiseert Pulse zijn volgende Pulse Forum. Dit keer vindt het plaats in kunstencentrum Buda te Kortrijk. Interessant voor alle West-Vlaamse erfgoedwerkers die het met gelijkgezinden willen hebben over de realisatie van een ecologisch en sociaal duurzame samenleving.  

Foto: Bob Blob via Unsplash         

Alexander Vander Stichele