Verbeeldig

Foto: Max Felner via Unsplash

De transitie naar een duurzame samenleving is noodzakelijk, maar niet evident. De voorbije maanden bleek meermaals dat heel wat mensen zich geen andere manier van leven kunnen of zelfs willen voorstellen. Ook in het klimaat- en ruimere duurzaamheidsdebat nam de polarisering hand over hand toe.

Dat het anders kan en moet beseffen ook heel wat spelers in het bredere (socio-)culturele veld. Ze zijn ervan overtuigd dat zij mee aan de kar kunnen trekken en een fundamentele rol kunnen spelen in het verbeelden van een andere, maar daarom niet mindere toekomst. Verbeelding staat immers centraal in de verschillende culturele sectoren.

Pulse Trefdag

Pulse Trefdag

Voor zijn jaarlijkse trefdag koos Pulse verbeelding als centraal thema. Het doet dit onder de noemer Verbeeldig. Op donderdag 22 oktober kunt u in het Brugse Concertgebouw terecht voor een boeiende mix van lezingen, workshops en debatten. Het is bovendien het ideale moment om over de muurtjes van uw eigen sector te kijken en u te laten inspireren door wat elders gebeurd.

Zorg dat u erbij bent! De inschrijvingen lopen nog tot en met 16 oktober.

Foto: Max Felner via Unsplash

Alexander Vander Stichele