ICCROM-webinar over risicobeheersing gebaseerd op ervaring: mis het niet

Overstroming. Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

Wanneer een calamiteitenplan wordt uitgewerkt, wordt het uiteindelijke resultaat, het uitgeschreven plan, vaak niet gelinkt aan de ervaring die is opgebouwd in een noodsituatie/calamiteit. ICCROM, het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, organiseert op donderdag 15 juli een webinar dat inzoomt op het gebruik van net die kennis en ervaring, de respons en de nazorg ervan.

De nadruk wordt gelegd op de toepassing van de traditionele kennis in de huidige context en het stroomlijnen ervan als onderdeel van de praktijk omtrent risicobeheersing. Met andere woorden, risicobeheersing mag geen dode letter blijven, maar moet worden omgezet in daden.

Voor dit webinar slaat ICCROM de handen in elkaar met UNDRR, het UN Office for Disaster Risk Reduction. Beide instellingen werken momenteel aan een gids over het onderwerp (Words into Action Implementation Guide) die als inspiratiebron voor het webinar gebruikt wordt. 

Praktische info

Het webinar vindt plaats op 15 juli, om 12.00 uur. Registratie is gratis maar verplicht via deze link. Wie er niet bij kan zijn, kan het webinar later herbekijken via het YouTube-kanaal van ICCROM.

Anne-Cathérine Olbrechts