Mu.ZEE en FARO organiseren studiedag over collectierationalisatie

Een groep deelnemers aan een waarderingstraject © Mu.ZEE

Op 21 september organiseren FARO en Mu.ZEE in Oostende de studiedag Rationaliseren van collecties. Het initiatief is een vervolg op Gewikt en Gewogen. Vlaanderen leert waarderen, een ontmoeting die we in maart 2019 hielden in samenwerking met het departement CJM.

Bouwde u al ervaring op met collectiewaardering of met het ontzamelen van collecties en wilt u graag meer inspiratie opdoen? Dan is dit evenement beslist iets voor u. Rationaliseren van collecties zoomt in op de thema’s waarderen en ontzamelen en biedt u een stand van zaken omtrent beide topics in Vlaanderen. Daarnaast leert keynotespreker Harald Fredheim, research associate bij Heritage Futures, ons hoe de problematiek van het ontzamelen in het Verenigd Koninkrijk wordt aangepakt.

In de namiddag maken we plaats voor vier panelgesprekken, waarin we u vanuit een praktijkvoorbeeld aansporen om mee na te denken over de toekomst van het verzamel- en ontzamelbeleid in Vlaanderen. Deze panelgesprekken hebben als doel de noden in het veld te detecteren en aanbevelingen te formuleren naar het cultureel-efgoedbeleid.  

Meer details over het programma vindt u op deze pagina. Via die link kunt u zich ook inschrijven.

Foto: een groep deelnemers aan een waarderingstraject © Mu.ZEE

Anne-Cathérine Olbrechts
Trefwoorden
Collectiemanagement
Onderzoek en innovatie
Type
Studiedag