Studiedag 'Gewikt en Gewogen': verslag van de debatten

rapport

Op 26 maart 2019 organiseerden het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) en FARO een studiedag over het waarderen van cultureel erfgoed in Vlaanderen. Deze studiedag blikte terug naar de realisaties maar keek vooral ook naar de toekomst.

De studiedag werd afgesloten met een aantal debatten, waarbij de deelnemers enkele essentiële vraagstukken over het waarderen bespraken en advies bezorgden aan het beleid. In dit document vindt u de beknopte verslagen van deze debatten, met focus op conclusies en aanbevelingen die tijdens de debatten werden geformuleerd. Het departement CJM gaat met deze aanbevelingen verder aan de slag en zal het beleid rond het waarderen verder uitdiepen en verfijnen in samenwerking met FARO.

We danken alle deelnemers, moderatoren en verslaggevers voor het resultaat, de nieuwe inzichten en uitdagingen waarmee we aan de slag gaan.

Een volledig verslag van de studiedag, inclusief presentaties en filmpjes, vindt u hier.

Anne-Cathérine Olbrechts