Indemniteitsdecreet goedgekeurd

Pronkstilleven, Adriaen van Utrecht, 1644

In januari 2022 keurde het Vlaams Parlement het zogenaamde Indemniteitsdecreet goed − voluit: het Decreet tot invoering van een waarborg bij inkomende bruiklenen voor tentoonstellingen. Dat decreet maakt een staatswaarborg mogelijk voor het dekken van mogelijke schade 'van nagel tot nagel' en 'alle risico's' bij inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen met een internationale uitstraling en die aan specifieke veiligheids- en conserveringsvoorwaarden voldoen. Het decreet moet ervoor zorgen dat grote tentoonstellingen in Vlaanderen mogelijk blijven.

Inkomende tijdelijke bruikleen in het Gallo-Romeins Museum.

Ruim tien jaar heeft de Vlaamse museumsector gepleit voor een indemniteitsregeling zoals die ook in vele andere landen van de Europese Unie geldt. Begin vorig jaar werd op vraag van het departement Cultuur van de Vlaamse overheid een aantal actuele gegevens bij de museumsector verzameld. Daarop werd een voorstel overgemaakt aan het kabinet van de minister van Cultuur. Het Indemniteitsdecreet is nu dus een feit.

Grote tentoonstellingen in Vlaanderen moeten met name rekening houden met almaar stijgende verzekeringskosten voor inkomende bruiklenen. Een belangrijke kost bestaat bovendien uit de hoge kwaliteitseisen inzake klimatologische omstandigheden, veiligheid en beveiliging die erfgoedorganisaties aan bruikleengevers stellen. Dat betekent dat musea bepaalde bruiklenen tot hiertoe gewoon niet konden aanvragen. De indemniteitsregeling maakt het totale kostenplaatje voor het in huis halen van kostbare objecten voortaan een stukje haalbaarder.  

Voor wie?

Alleen de cultureel-erfgoedinstellingen die zijn aangeduid binnen het Cultureelerfgoeddecreet, de erkende instellingen ingedeeld bij het landelijke niveau en de erkende universitaire bibliotheken en archieven kunnen aanspraak maken op deze regeling. De overheid opteert voor een gemengde waarborgregeling:

  • het eerste risico tot 50% van de totale waarde van de bruiklenen is gedekt onder de waarborgregeling van de Vlaamse overheid;
  • het residuele risico moet verplicht gedekt worden via een commerciële verzekering.

Tentoonstellingen komen vanaf een totale waarde van minimaal 50 miljoen euro aan inkomende bruiklenen in aanmerking voor deze waarborgregeling.

Meer informatie vindt u op de website van het departement Cultuur.

Foto's: Pronkstilleven, Adriaen van Utrecht, 1644, Publiek domein via Rijksstudio // Inkomende bruikleen in Gallo-Romeins Museum Tongeren

Anne Milkers
Trefwoorden
Collectiemanagement
Organisatiebeheer en -ontwikkeling
Overheidsbeleid en subsidiëring
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Archieven
Erfgoedbibliotheken
Musea