Collegagroep digitale collectieregistratie: hoe delen we onze informatie met de buitenwereld?

Laptop met koffie. Foto: Alex Knight via Unsplash

Op 18 november kwamen zestig erfgoedcollega's digitaal samen in de collegagroep digitale collectieregistratie. Thema van de dag: de valorisatie en ontsluiting van cultureel erfgoed in digitale collecties. Met andere woorden: hoe maken we ons (inhaal)project wereldkundig? En, concreet, hoe pakken we dit praktisch aan? We lieten enkele collega’s aan het woord, en tussen elke presentatie was het mogelijk om vragen te stellen.

Klik op de presentaties om ze te bekijken:

De collegagroep is een initiatief van FARO, meemoo en het Departement CJM en heeft tot doel uitwisseling, intervisie en coaching te geven bij de projecten van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie. De collegagroep staat ook open voor collega's uit de cultureel-erfgoedsector zonder lopend project. 

Foto: Alex Knight via Unsplash

Bram Wiercx