Lan­ce­ring In­no­va­tie­me­cha­nis­me

Lampen. Foto: by Skye Studios on Unsplash

Hoe stoomt u zich als culturele ondernemer klaar voor de toekomst? Om de cultuursector de ruimte te geven om hierover na te denken, lanceert de Vlaamse overheid het Innovatiemechanisme. Dat is een eenmalige forfaitaire subsidie die u als professional in de cultuursector kunt aanvragen om uw businessmodel te innoveren. U kunt een aanvraag indienen vanaf 15 september 2021 tot en met 1 december 2021 of tot de beschikbare middelen zijn uitgeput. 

Om de culturele sector na corona een doorstart te laten maken, heeft Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon een bijkomend pakket aan steunmaatregelen uitgewerkt in het kader van de Taskforce Cultuur. Zo wordt 5 miljoen euro voorzien om de culturele sector een meer innovatieve koers te laten varen.

Zoals bekend heeft de coronacrisis de bestaande culturele businessmodellen sterk onder druk gezet. Maar tegelijk heeft het de sector op creatieve, innovatieve ideeën gebracht om inkomsten te verwerven. Om het innovatiepotentieel verder aan te wakkeren wordt het ‘Innovatiemechanisme’ ingevoerd.

Via dit mechanisme kunnen (sociaal-)culturele actoren een forfaitaire subsidie ontvangen om de weerbaarheid van hun verdienmodel te verhogen. Dit Innovatiemechanisme staat in eerste instantie open voor individuele culturele actoren en organisaties die minder dan 300.000 euro aan structurele subsidie ontvangen.

In een eerste fase kunt u een aanvraag indienen vanaf 15 september 2021 tot en met 1 december 2021 of tot de beschikbare middelen eerder zijn uitgeput. In een tweede fase, vanaf 29 oktober 2021, kunnen ook organisaties een aanvraag indienen die meer dan 300.000 euro aan structurele steun ontvangen.

Meer info

Foto: Skye Studios via Unsplash

Faro