In memoriam: Albert van der Zeijden (1957-2021)

Foto: Andres F. Uran via Unsplash

Met droefheid vernemen we het onverwachte overlijden van Albert van der Zeijden, op 30 juli 2021. Albert was een bijzonder gewaardeerd onderzoeker, met een grote kennis over en passie voor immaterieel erfgoed.
 
Albert was hoofd van het team Kennisontwikkeling bij Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, het vroegere Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Daarnaast bouwde hij een groot (internationaal) netwerk uit, en was hij actief in het ICH-NGO Forum van Unesco. Hij vertegenwoordigde er het Kenniscentrum en was er coördinator van de Working Group Research. Verder was hij ook nauw betrokken bij internationale werkgroepen rond het Unesco-Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed.
 
Sinds 2017 werkte Albert als Research Fellow Heritage Studies aan de Universiteit Utrecht. Hij was bijna twintig jaar lang een gedreven en betrokken redactielid van het tijdschrift Volkskunde en zat sinds 2013 in de redactie van het internationale aan het ICH-NGO Forum gelieerde internettijdschrift Heritage Alive. Voices and practices. Albert publiceerde met regelmaat stukken over immaterieel erfgoed en immaterieel-erfgoedbeleid in zowel de Nederlandse als internationale context.
 
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Alberts familie, vrienden en collega’s.
 
Lees het volledige in-memoriambericht op de website van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Faro