Overstromingen juli 2021: contactpunt getroffen erfgoed en oproep aan vrijwilligers

Pont Lefin in Pepinster na de watersnood van juli 2021. Vincenthendriks via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

In de nasleep van de verschrikkelijke overstromingen die vooral Wallonië hebben getroffen, zetten alle bevoegde organisaties zich samen in om de redding van cultuurgoederen op de getroffen locaties te ondersteunen.

Het crisiscomité van instellingen, culturele besturen, verenigingen en niet-gouvernementele organisaties van de erfgoedsector bundelt de krachten om alarm te slaan over de gevolgen van de gebeurtenissen voor het Belgische culturele erfgoed.

Veel locaties zijn ernstig beschadigd door overstromingen en modderstromen. Volgens de huidige gegevens, die continu worden aangevuld, zijn meer dan vijftig sites (bron: KIK) en honderden beschermde gebouwen in Wallonië (bron: AWAP) zwaar getroffen. Eigenaars en beheerders van musea, historische huizen, kastelen, kerken, archieven en particuliere of openbare bibliotheken doen er alles aan om hun collecties te redden. 

Oproep

We willen oproepen tot waakzaamheid en tot aandacht voor de specifieke zorgen die het getroffen erfgoed nodig heeft. Het is essentieel dat die hulp wordt verleend of omkaderd door professionals. 

  • Bent u een erfgoedprofessional, privé-eigenaar of vereniging en wilt u getroffen erfgoed melden? Dan vindt u hier een lijst met contactadressen en informatie voor eerste hulp.
  • Wilt u als expert of vrijwilliger uw medewerking verlenen om het cultureel erfgoed te hulp te schieten? Contacteer het Belgische Blauwe Schild: blueshieldbelgium@gmail.com. We registreren en bundelen alle aanvragen voor vrijwilligerswerk om de beschikbare krachten optimaal in te zetten.

Meer informatie: download alle hulpinfo.

Het crisiscomité erfgoed

KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium), BBB (Belgisch Comité van het Blauwe Schild), FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles), MSW (Musées et Société en Wallonie), AWaP (Agence wallonne du Patrimoine), CIPAR (Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux), CRMSF (Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne), HWTB (Kon. Vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen van België vzw), AAFB(Association des Archivistes francophones de Belgique), FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), MonumentenwachtICOM B/WB(International Council of Museums Belgique/Wallonie-Bruxelles), ICOMOS België (International Council on Monuments and Sites België)

Foto: Pont Lefin in Pepinster na de watersnood van juli 2021. Vincenthendriks via Wikimedia CommonsCC BY-SA 4.0

Faro