Welkom, Eva!

Eva Begine

Op 1 september werd het FARO-team versterkt door een gedetacheerde leerkracht. Eva Begine (°1980) is master in de Taal- en Letterkunde en werkte 19 jaar in het onderwijs. 

Van 2002 tot en met 2008 gaf ze als leerkracht Nederlands en Engels les in de tweede en derde graad van de Kunsthumaniora in Antwerpen. Nadien ging ze aan de slag in de derde graad van het Sint-Ritacollege in Kontich. Eva: "Daar werkte ik met een enthousiast team van vakcollega’s niet alleen aan cursusmateriaal maar organiseerde ik ook buitenschoolse activiteiten als het Cultuurbad, waarbij leerlingen op vrijwillige basis mee avondvoorstellingen gingen kijken in grote Antwerpse theaterhuizen zoals Toneelhuis, deSingel, De Studio en hetpaleis. Op die manier probeer ik mijn passie voor theater door te geven, net zoals mijn passie voor literatuur." Als auteur was Eva ook verbonden aan de educatieve uitgeverij Plantyn, en zo leverde ze lesmateriaal voor het Handboek Impact (aso, derde graad). 

Bij FARO zal Eva meewerken aan de organisatie van Erfgoeddag en -week: "Ik zal als schakel fungeren tussen het onderwijs en de erfgoedsector. Net als het FARO-team ben ik er immers van overtuigd dat cultuureducatie niet alleen hoort bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde of Nederlands, maar ook bij de exacte vakken zoals wiskunde en wetenschappen. Enkel zo kan de maatschappelijke relevantie van cultuur echt doordringen."

Eva is heel benieuwd om in de cultureel-erfgoedsector op ontdekkingsreis te gaan, en om de verhalen achter groot- en kleinschalig erfgoed te leren kennen. 

Contact

Faro