Een nieuw landschap voor erfgoedberoepen: eerste rapport van CHARTER

Foto: Charter

FARO is een van de kernpartners van de European Cultural Heritage Skills Alliance CHARTER, een door Erasmus+ gefinancierd project. Een van de doelen van CHARTER is het maken van een strategische analyse van cultureel-erfgoedcompetenties en -beroepsprofielen. Op basis daarvan zal ook het opleidingsaanbod onder de loep worden genomen, en worden aanpassingen voorgesteld. Een eerste rapport brengt de inzichten in kaart die het voorbije half jaar werden opgedaan.

Uitgangspunt voor dit rapport was de vaststelling dat beroepen in de erfgoedsector als economische activiteit statistisch onder verschillende maatschappelijke domeinen vallen. Zo zijn er beroepen in de categorie bouw of in de informatiesector, maar evengoed zijn er beroepen gelinkt aan de vrijetijds- of de creatieve industrie. Door die versnippering is het vaak lastig om goede cijfers te verzamelen over de beroepen in onze sector en de (economische) impact die de sector heeft. Daardoor is erfgoed vaak te weinig zichtbaar en is het moeilijk een globale strategie te ontwikkelen. Samen met de andere projectpartners werkte FARO aan een nieuw model dat cultureel erfgoed wil definiëren als een afzonderlijk economisch domein, in de hoop dat de activiteiten op dit domein in de toekomst beter gemeten kunnen worden. 

Het rapport deelt de voorlopige bevindingen die de afgelopen zes maanden werden ontwikkeld. Het bevat:

  • een analyse van Europese beleidsteksten over cultureel erfgoed en het nieuwe erfgoeddiscours dat daaruit blijkt;
  • een analyse van de literatuur over statistische en economische definities van onze sector en de manier waarop we nu worden ingedeeld;
  • een voorstel van een nieuw model om de sector te definiëren en in kaart te brengen.

Meer lezen:

  • J. Van Leeuwen, 'CHARTER Alliance Presents Its First Result: "A New Landscape For Heritage Professions – Preliminary Findings"'. Lees de blog op de CHARTER-website
  • A. Mignosa, 'CHARTER’s New Report: Towards A New Integrated Cultural Heritage Model'. Lees de blog op de CHARTER-website
  • Download het volledige rapport.
Jacqueline van Leeuwen