FARO maakt deel uit van het Europese CHARTER-consortium

Europa, Johann Sadeler (I), naar Dirck Barendsz., 1581. Publiek domein via Rijksstudio

Hoe kunnen we op Europees vlak nadenken over erfgoedcompetenties? Wat is er nodig om opleiding en werkveld beter op elkaar af te stemmen? En hoe maken we de erfgoedsector als economische activiteit beter zichtbaar? Een gloednieuw consortium maakt er de komende vier jaar werk van; FARO is een van de partners. 

CHARTER - De European Cultural Heritage Skills Alliance (2021-2024)

CHARTER Logo

CHARTER is een door Erasmus+ gefinancierd project dat loopt van januari 2021 tot december 2024. Het streeft naar een duurzame, alomvattende strategie voor het ontwikkelen van erfgoedcompetenties zodat Europa over de nodige vaardigheden op het gebied van cultureel erfgoed kan beschikken.

Het project brengt niet alleen de kerncompetenties in kaart, maar kijkt ook naar transversale competenties zoals digitale technologische en groene / blauwe economie-vaardigheden, omdat erfgoed ook bijdraagt aan een duurzame samenleving. Door strategische samenwerking en innovatief onderzoek, zal het project de hiaten en mismatches tussen onderwijs- en beroepssystemen en de behoeften van de werkgever overbruggen. De resultaten zullen breed worden gedeeld en een impact hebben op Europees, nationaal en regionaal niveau.

Kader en doelstellingen

De aanleiding voor dit project is het gebrek aan statistische erkenning van de cultureel-erfgoedsector als economische kracht. Beroepen en activiteiten binnen de sector zijn niet opgenomen in de statistische descriptoren voor economische activiteiten en beroepsprofielen. Op die manier blijft het potentieel van het cultureel erfgoed voor de maatschappij vaak onderbelicht.

De CHARTER Alliance heeft als doel:

  • de beroepsrollen en activiteiten verduidelijken en tools creëren voor een geïntegreerd en responsief onderwijssysteem;
  • de leerplannen en leerresultaten identificeren om onderwijs en opleiding af te stemmen op de huidige en toekomstige behoeften aan vaardigheden op het gebied van cultureel erfgoed;
  • structuur aanbrengen in cultureel erfgoed als economisch actieve sector.

Consortium

De CHARTER Alliance verenigt vooraanstaande academische en opleidings-, werkgevers- en beleidsactoren in de Europese cultureel-erfgoedsector. Het consortium wordt gevormd door 21 volwaardige leden, 7 aangesloten partners en 19 geassocieerde leden, uit 14 EU-staten.

Foto: Europa, Johann Sadeler (I), naar Dirck Barendsz., 1581. Publiek domein via Rijksstudio.

Jacqueline van Leeuwen