Opvallende vacaturecijfers in 2020

Handdruk met sollicitant. Foto: Cytonn Photography via Unsplash

Elk jaar telt FARO de cultureel-erfgoedvacatures* die op onze website verschijnen. In 2020 waren dat er 163. Een stuk minder dan in het topjaar 2019 (toen er 218 vacatures verschenen) maar wel meer dan in 2018, toen we er 138 telden. In de jaren daarvoor bleef het cijfer telkens 'hangen' rond 130. 2020 bereikt dus weer het (toen) uitzonderlijke niveau van 2014 (166 vacatures).

De onderstaande grafiek vergelijkt de vacatures uit 2018, 2019 en 2020 in absolute getallen:

Analyse vacatures FARO website

Het meest in het oog springend is de daling op het domein van publiekswerking en educatie. Niet verwonderlijk in een jaar waarin heel wat erfgoedorganisaties de deuren voor het publiek moesten sluiten. Waar dit domein in alle voorgaande jaren de topscoorder was, wordt het nu ingehaald door onderzoek en programmatie. Ook vacatures voor beleid en management stonden in de top drie van 2020, en daarmee scoren ze ongeveer hetzelfde als in vorige jaren.

Andere opvallende tendenzen:

  • In 2019 zagen we een sterke toename van de vraag naar digitale competenties, een gevolg van de subsidies voor de inhaalbeweging digitale collectieregistratie. Ook in 2020 werden er duidelijk meer digitale profielen uitgeschreven dan in 2018.
  • In 2020 had 12,3% van de vacatures betrekking op een tijdelijke functie binnen het BIS-statuut (beroepsinlevingsstage). In 2019 was dat 10% (en daarvoor telden we dat nog niet.)
  • De stijging van het aantal vacatures ten opzichte van de jaren 2015-2018 is deels het gevolg van de verwachte pensioneringsgolf, waarover we eerder al schreven. Daarenboven is het aantal subsidiemogelijkheden voor de sector ook toegenomen, wat zich uiteraard vertaalt in meer jobkansen.

*We namen enkel betaalde functies op in dit onderzoek. Onderzoeksopdrachten aan universiteiten en algemene functies m.b.t. cultuurbeleid verschijnen ook op onze website, maar werden niet meegenomen in dit onderzoek. Hetzelfde geldt voor buitenlandse vacatures, vacatures op het domein van onroerend erfgoed en algemene ondersteunende functies (administratief medewerker, boekhouder, medewerker restaurant).

Foto: Cytonn Photography via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen