Vertel ons welke vaardigheden het erfgoed in Europa nodig heeft

Charter. Beeld: Maria Orlova via Pexels.com

FARO is partner in het Europese CHARTER-project (Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles). Samen willen we een duurzame strategie voor sectorale vaardigheden ontwikkelen.

Zo wil CHARTER garanderen dat Europa over de nodige erfgoedspecifieke vaardigheden beschikt. We denken daarbij breed en hebben ook oog voor transversale competenties zoals digitale/technologische vaardigheden en competenties m.b.t. ecologische duurzaamheid.
 
Om het model realistisch te maken, leggen we graag ons oor te luisteren bij zoveel mogelijk erfgoedprofessionals. Daarom nodigt CHARTER u uit deel te nemen aan een enquête. Die heeft tot doel:

  • de meningen van erfgoedwerkers over uitdagingen, beperkingen en lacunes inzake vaardigheden en competenties, behoeften en onderwijs- en opleidingsaanbod te onderzoeken;
  • de bredere uitdagingen van erfgoedwerk in kaart te brengen, zoals klimaatverandering, mobiliteit, permanente bijscholing, digitale verschuiving en sectorale integratie. 

De enquête bevat geen identificatiegegevens en is dus anoniem en vertrouwelijk. Uw deelname is natuurlijk geheel vrijwillig. Het kost u ongeveer 10 minuten. 

Alleen de onderzoekers van de Universiteit van Göteborg zullen toegang hebben tot de gegevens. Als u vragen heeft over de enquête, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam van de Universiteit van Göteborg via research@charter-alliance.eu

Laat CHARTER, en dus ook Europa, weten wat u nodig heeft!

Jacqueline van Leeuwen
Trefwoorden
Internationaal
Organisatiebeheer en -ontwikkeling
Vorming en opleiding
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector