Hoe ziet de werking van een archief eruit anno 2022?

Rondleiding depot Stadsarchief Leuven. Erfgoedcel Leuven, foto: Jan Crab

FARO, Archiefpunt en de VVBAD lanceren een algemene bevraging van de professionele archiefsector. Aan de hand van de vragenlijst krijgt u niet alleen een compleet overzicht van uw archiefwerking, maar kunt u ook inspiratie opdoen voor toekomstige acties. 

Op 5 september kregen de professionele privaatrechtelijke en publiekrechtelijke archiefinstellingen in Vlaanderen en Brussel een uitnodiging om deel te nemen aan een uitgebreide bevraging. De vragenlijst gaat in op verschillende onderdelen van de werking van het archief zoals het profiel van de medewerkers en vrijwilligers, informatie over collectiebeheer, digitalisering, publiekswerking enzovoort.  

Via deze bevraging verzamelen we cijfermateriaal over de werking van uw archief. Dat is nodig om een beter inzicht te krijgen in de sterktes van de archiefsector, maar ook om te kunnen afbakenen aan welke aspecten de komende jaren meer aandacht moet besteed worden. Deze bevraging zal elke vijf jaar herhaald worden: dat laat toe om evoluties te kunnen meten. 

Laat u horen! (voor 25 september) 

De bevraging gebeurt via het online surveyplatform Qualtrics en loopt nog tot 25 september. Heel wat organisaties die als professionele archiefinstelling geregistreerd staan bij FARO, Archiefpunt of de VVBAD ontvingen al een unieke link.  

Bent u ook een professionele archiefinstelling en wilt u een compleet overzicht van uw werking, maar ontving u nog geen persoonlijke link? Contacteer ons dan via alexander.vanderstichele@faro.be.  

Nog een bevraging? 

Ja, inderdaad. In april van dit jaar lanceerden we al een nodenbevraging in de archiefsector. De resultaten hiervan worden op dit moment geanalyseerd en zullen gedeeld worden met de sector, onder andere in het uitgebreide themadossier over archieven in faro, in december dit jaar. De huidige bevraging focust op cijfermateriaal en wil naast de noden ook de werking van de archiefsector beter in kaart brengen. 

Jelena Dobbels
Vrije tags
Archiefpunt
vvbad
datamonitoring
bevraging
Trefwoorden
Collectiemanagement
Digitale ontwikkeling
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Archieven