Bijleren over asbest in uw collecties

Asbest. CC0

Werkt u in de cultureel-erfgoedsector en komt u direct of indirect wel eens in aanraking met asbest? Asbest kan bijvoorbeeld verwerkt zitten in objecten uit uw collectie, of in (delen van) het gebouw waarin uw collectie bewaard wordt. In mei en juni kunt u zowel in Brussel als in Gent naar twee interessante vormingsmomenten over asbest in de cultureel-erfgoedsector. 

Wat met asbest in de collectie (of in het gebouw)? Opleiding, 10 mei 2022

Sinds het Koninklijk Besluit uit 2006 zijn  alle bouwvakarbeiders  die met asbest in aanraking komen,  verplicht een opleiding te volgen  over de behandeling van asbest. Wie (ver)bouwen zegt, zegt in onze context vooral onroerende erfgoed. In de cultureel-erfgoedsector (met name de werking m.b.t. collecties) ontbreekt een dergelijke opleiding vooralsnog. ETWIE en FARO bundelen nu de krachten, samen met OVAM. De opleiding vindt plaats bij FARO.

Wat komt er aan bod?

 • Introductie, afbouwbeleid van OVAM
 • Asbest: soorten en eigenschappen 
 • Waar kan u asbest aantreffen? Materialen en toepassingen met asbest
 • Wet- en regelgeving
 • Risico’s bij blootstelling aan asbest en preventiemaatregelen
 • Behandelen van asbest (verwijderen of conserveren). Wat kan u zelf ondernemen en wat niet?
 • Asbestinventaris en beheersprogramma  
 • Registratie en markering van asbesthoudende objecten
 • Asbestafval: behandeling en transport

Naast de theorie, krijgt u ook heel wat praktijkvoorbeelden van collega's. En er is ruimte om meer hands-on in groepjes te werken. Inschrijven doet u via de FARO-kalender.

Iedereen asbestwijs! Slotmoment asbestproject, 10 juni 2022

ETWIE en partners zetten de afgelopen twee jaar de schouders onder een asbestveilig Vlaanderen door de asbestwijsheid in de erfgoedsector te vergroten. Hoe ze dit gedaan hebben stellen ze graag aan u voor op de afrondende studienamiddag Iedereen Asbestwijs. Het slotmoment vindt plaats in het Industriemuseum Gent.

Wat komt er aan bod?

 • Asbest en erfgoed: onderzoeken om te sensibiliseren: met bijdragen over het project 'Gevaarlijk erfgoed', en getuigenissen van het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) en META (koepel van Vlaamse verenigingen die actief zijn in de erfgoedzorg rond oude trams en bussen).
 • Asbest en erfgoedgemeenschappen: over de impact van asbest vandaag. Met bijdragen over de beladen geschiedenis van asbest en de manier waarop vrijwilligers omgaan met asbest. Het thema wordt afgesloten door het verhaal van Christiane Thijs en STOFF vzw, een culturele vereniging die een stem geeft aan asbestslachtoffers in het Land van Waas.
 • Asbest en erfgoedbeleid: naar een asbestveilig Vlaanderen! De studiedag sluit af met een voorstelling van de vijf asbestwerven van de toekomst en een eindconclusie door OVAM.

Interesse? Inschrijven doet u via de website van ETWIE.

Foto: asbest. CC0

Julie Lambrechts