Conservatie-restauratie in context: colloquium BRK-APROA op zoek naar bijdragen

Foto: Het Ros Beiaard te Dendermonde, editie 2010 met de gebroeders Van Damme. Paul Hermans via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

In november 2021 organiseert de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) haar elfde colloquium. De deadline voor het inzenden van bijdragen is 15 februari 2021.

Het thema: 'Conservatie-restauratie in context'

Een te restaureren object is meestal geen op zichzelf staand werk maar een onderdeel van een bredere context. In welke mate mag/kan deze context de conservator-restaurateur beïnvloeden bij zijn keuze van de behandeling?

  • De bewaaromstandigheden en de onmiddellijke omgeving van een werk kunnen een impact hebben op de keuze van de behandeling, of het nu gaat over de graad van interventie en/of de keuze van de producten en technieken voor deze behandeling. Een museum, een kasteel, een kerk en een privéwoning bieden niet allemaal dezelfde bewaarcondities. Welke impact kan of mag dit hebben op de keuzes van de restaurateur?
  • De plaats waar objecten bewaard worden heeft niet noodzakelijk de 'neutraliteit' van een museale context, voor zover die al als volledig neutraal kan beschouwd worden. Vaak is die plaats doordrenkt met geschiedenis. Moet of kan de conservator-restaurateur in zijn behandelingskeuzes rekening houden met deze onmiddellijke context? Waar liggen de grenzen van dergelijke afwegingen? Moet de reflectie die aan een behandeling voorafgaat, rekening houden met de omgeving die doordrenkt is van geschiedenis? Of net niet? 
  • Kan de functie en het maatschappelijk gebruik van het werk een impact hebben op de keuze tussen een minimale ingreep (of zelfs uitsluitend conservering) en een ingrijpende behandeling? Kan hetzelfde object anders worden behandeld, afhankelijk van de omgeving van zijn tentoonstellingsruimte of zijn functie? In hoeverre moet een restaurateur die te maken heeft met een museumobject of een functioneel object dat nog geïntegreerd is in rituelen of ceremonies rekening houden met de vereisten van het maatschappelijk gebruik van een object, met behoud van het erfgoed en het cultureel karakter?
  • Wat zijn ten slotte de opties als de originele context niet meer bestaat? Kan men deze suggereren? Met welke kanalen kan men het publiek hierover informeren?

Met het colloquium wil de BRK-APROA een dialoog aangaan tussen conservators-restaurateurs en erfgoedverantwoordelijken. Ervaringsuitwisseling en eventuele oplossingen voor deze moeilijke problemen waarmee de conservator-restaurateur geconfronteerd wordt in zijn beroepsuitoefening, staan centraal.

Bijdragen

Lezingen moeten betrekking hebben op het thema van het colloquium en worden bij voorkeur in het Nederlands of Frans gehouden, maar ook eventueel in het Engels. Voorstellen voor lezingen (halve A4-pagina) kunnen tot 15 februari 2021 verstuurd worden naar: marjanbuyle@hotmail.com. Een werkgroep zal de inzendingen evalueren.

Foto: Het Ros Beiaard te Dendermonde, editie 2010 met de gebroeders Van Damme. Paul Hermans via Wikimedia CommonsCC BY-SA 3.0.
Tekst: BRK-APROA

Ter info: meer informatie over deze thematiek leest u ook in de E.C.C.O. Professional Guidelines (II)

  • Article 5: The conservator-restorer shall respect the aesthetic, historic and spiritual significance and the physical integrity of the cultural heritage entrusted to her/his care.
  • Article 6: The conservator-restorer, in collaboration with other professional colleagues involved with cultural heritage, shall take into account the requirements of its social use while preserving the cultural heritage.
Julie Lambrechts