Our Collections Matter: toolkit

Foto: Anna Kolosyuk via Unsplash

Een uitgebreide verzameling praktische hulpmiddelen waarmee collectiebeherende organisaties een concrete bijdrage kunnen leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's): dat is de Our Collections Matter (OCM) Toolkit.

Met Our Collections Matter (OCM) zet ICCROM, het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property duurzame ontwikkeling in de cultureel-erfgoedsector in de schijnwerpers. Het programma sluit aan bij de doelen geformuleerd in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Tijdens een workshop op 16 juni werd duidelijk dat er in de cultureel-erfgoedsector al heel wat aandacht besteed wordt aan de SDG's en aan duurzame ontwikkeling, en dat er grote ambities zijn. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel, vooral dan als het erop aankomt de SDG's te integreren in de concrete erfgoedwerking. 

Hoe kan er bewuster en efficiënter toegewerkt worden naar de SDG’s? Op die uitdaging wil Our Collections Matter een antwoord bieden. De toolkit is een ideaal startpunt voor organisaties die op zoek zijn naar informatie, tools, training of inspiratie. Na verloop van tijd is het de bedoeling om de toolkit uit te breiden met nieuwe bronnen en inzichten. ICCROM nodigt daarom alle musea en andere collectiebeherende organisaties uit om niet alleen gebruik te maken van de toolkit, maar ook om input en feedback door te geven aan het OCM-team

De OCM online toolkit is ontwikkeld door ICCROM in samenwerking met de volgende partners: Ahmadu Bello University, Nigeria; Canadian Conservation Institute (CCI); Canadian Heritage Information Network (CHIN); Centre for Global Heritage and Development, Nederland; International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA); National Library of New Zealand; Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), België; Southeast Asian Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA); Universidad de los Andes, Colombia; Universitat de València, Spanje.

Bron: Website ICCROM
Foto: Anna Kolosyuk via Unsplash

Julie Lambrechts