Tijdschrift 'Volkskunde' zoekt bijdragen over emoties bij verzamelen

Philips geluidscassette c-60, s.d. Collectie: Het Stadsmus Hasselt via Europeana, CC BY-NC-SA 4.0

Hoe beïnvloeden veranderende benaderingen van objecten en erfgoed, in het bijzonder emoties, erfgoedorganisaties in hun collectiebeleid omtrent hedendaagse materiële cultuur van het dagelijkse leven? Dat is de centrale vraag van een oproep tot bijdragen van het tijdschrift Volkskunde. In 2022 wordt hierover een themanummer gepubliceerd. 

Het belang van emoties voor een hedendaags collectiebeleid

Erfgoedorganisaties en onderzoekers hebben steeds meer aandacht voor het belang van emoties in presentaties, tentoonstellingen en publiekswerking. Laten erfgoedmedewerkers toe dat emoties een rol spelen in het collectiebeleid? Veelal laten objecten mensen immers niet onberoerd. 

Kunnen emoties van objecten ook worden gecapteerd en overgedragen? En hoe doe je dat dan? Wat betekenen emoties voor het afbakenen van selectiecriteria of onderzoeksstrategieën? Het gaat daarbij niet om individuele expressies of individuele emoties, maar om gebruiksvoorwerpen van alledag en de emoties die ze oproepen in gemeenschappen, groepen en individuen.

Oproep

Museummedewerkers, onderzoekers, hedendaagse archeologen, etnologen, antropologen, historici en conservatoren worden aangemoedigd om hun visie en aanpak, onderzoek en praktijk, methodieken en ervaringen te delen. Zowel theoretische bijdragen als praktijkvoorbeelden kunnen worden ingediend via een abstract van max. 500 woorden en een bio van max. 100 woorden, ten laatste op 1 augustus 2021 via redactie@volkskunde.be.

Eind 2021 worden de geselecteerde voorstellen vervolgens aan een double blind peer review onderworpen.

De redactie van dit themanummer is in handen van Els Veraverbeke en Marc Jacobs.

Foto: Philips geluidscassette c-60, s.d. via Europeana. Collectie: Het Stadsmus Hasselt, CC BY-NC-SA 4.0

Katrijn Dhamers