Weer helemaal mee zijn met meerstemmig erfgoed?

ElisaRiva via Pixabay

Wilt u zich verdiepen in meerstemmig erfgoed, maar weet u niet goed waar begonnen? In dit blogartikel bundelen we alles wat u nodig hebt om terug helemaal mee te zijn.

Geïnteresseerd in de teruggave van koloniale collecties?

Ethische principes voor koloniale collecties

Begin juni 2021 publiceerde de onafhankelijke expertengroep ‘Restitution Belgium’ Ethische principes voor het beheer en de restitutie van koloniale collecties in België, het resultaat van ruim twee jaar onderzoek. De groep beschouwt de Ethische principes uitdrukkelijk niet als eindpunt maar als een bijdrage tot het debat. De publicatie is een uitnodiging aan iedereen die mee wil nadenken over de noodzakelijke hervormingen op het gebied van beleid, recht en institutionele praktijk met betrekking tot collecties verworven in een koloniale context. Verdere discussie moet verlopen in samenwerking met diaspora- en andere gemeenschappen, met landen van oorsprong, met overheden en met de erfgoedsector in het betrokken land. De groep dringt ook aan op het scheppen van mogelijkheden voor een breder maatschappelijk debat over deze kwestie. De principes werden eerst gepubliceerd in het Engels, in september volgt de Nederlandse vertaling. Verder lezen

Boek 'Ongemakkelijk Erfgoed' door Jos van Beurden

Op zoek naar verdieping over het thema van de teruggave van koloniale collecties? Krijg een inkijk in het nieuwe boek van Jos van Beurden met deze recensie, die eerder op de FARO-blog verscheen.

Geïnteresseerd in een vorming?

Labo meerstemmigheid (27 september, FARO, Brussel en digitaal)

Wat betekent meerstemmigheid in de praktijk brengen? Dan moet in alle aspecten van de werking van een (erfgoed)organisatie aandacht zijn voor verschillende perspectieven. Denk maar aan de verschillende perspectieven en (vaak subtiele) machtsverhoudingen rond bijvoorbeeld gender, leeftijd, huidskleur, socio-economische context, etc.

De uitdaging daarbij is om een werking te ontwikkelen die inclusief is. FARO verzamelde tools en methodieken op de Erfgoedwijzer. Tijdens dit labo helpen we u om deze toe te passen op uw eigen organisatie.

  • Welke methodieken kunt u het beste toepassen?
  • Hoe begeleidt u een discussie?
  • Welke focus kiest u en hoe werkt u die verder uit?

U werkt zo een half jaar aan een eigen intern traject dat u op het einde presenteert aan uw collega-deelnemers en aan een externe expert. Meer info en inschrijven

Vormingsreeks over inclusieve taal (14 september, FARO, digitaal)

Heel wat erfgoedorganisaties willen werk maken van een meerstemmige en inclusieve werking. Maar hoe? Er komt immers heel wat bij kijken, zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid, publieksaanbod, samenwerkingen tot en met de netwerken waarvan uw organisatie deel uitmaakt. Ook taalgebruik is heel belangrijk. Want herkennen alle medewerkers van uw organisatie zich in de gesproken en geschreven taal, en de beelden die u in de communicatie gebruikt? Dragen ze die mee uit? En hoe zit het met partners, bezoekers en gebruikers: hoe staan zij tegenover de gehanteerde (beeld)taal? 

Deze uitdagingen staan centraal in de vormingsreeks ‘inclusieve taal’. Tijdens vier bijeenkomsten laten we ons inspireren door praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Elke sessie wordt afgetrapt door een expert ter zake, waarna er tijd en ruimte is om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Meer info en inschrijven

Presentatie over koloniale verwijzingen in de publieke ruimte (26 augustus, Avansa Mechelen)

FARO-medewerkers Katrijn D'hamers en Birgit Geudens geven op donderdagavond 26 augustus een online presentatie 'Houden of verwijderen? Wat doen met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte? Tijdens deze lezing verkennen we verschillende voorbeelden van gecontesteerde monumenten en straatnamen en tonen we hoe men ermee aan de slag ging. Het resultaat van de verschillende voorbeelden zal vaak complexer blijken dan de tweespalt tussen houden of verwijderen. Inschrijven kan via de website van Avansa Mechelen.

UNESCO-trefdag over onder andere ‘het omgaan met het koloniaal verleden’ (14 oktober, Herman Teirlinckgebouw Brussel)

Op 14 oktober organiseert de Vlaamse UNESCO Commissie een trefdag in Brussel. FARO-medewerkers Elien Doesselaere en Katrijn D’hamers geven tijdens de parallelsessie ‘Omgaan met koloniaal verleden’ een toelichting over meerstemmigheid in de erfgoedsector. Meer info en inschrijven

Even wat lezen of luisteren?

Artikels in tijdschrift faro

Lees de artikels over de tentoonstelling ‘slavernij’ in het Rijksmuseum of het interview met Nadia Nsayi van 100xCongo.

Podcasts over diversiteit en inclusie

Op de website van de Nederlandse ‘Code Diversiteit en Inclusie’ vindt u een podcastreeks van 16 afleveren die diverse thema's behandelt gaande van genderdiversiteit, de bijdrage van kunst en cultuur aan inclusie over beeldcultuur tot inclusie op de werkvloer, en nog veel meer. Podcast beluisteren

Podcasts van het AfricaMuseum

De feitenkennis van Belgen over de koloniale geschiedenis van hun land is beperkt, zo stelt het AfricaMuseum. Met een nieuwe podcastreeks Tout passe, sauf le passé | Verteld verleden tijd, wil het museum via een toegankelijk en populair format aspecten van de geschiedenis van de Belgische kolonisatie tot bij een breed publiek brengen.

  • Welke objecten kunnen ons helpen om het koloniale verleden van België beter te begrijpen?
  • En welke belangrijke verhalen vertellen deze voorwerpen over de kolonisatie?

In de reeks delen historici en sociale wetenschappers van het museum het verhaal achter een object, een foto of een historisch document.  Deze verhalen zijn geworteld in het verleden, maar hun impact leeft vandaag voort, en daarom is het belangrijk ze te vertellen. Podcastreeks beluisteren

Kijk ook mee uit naar: 

Verslag ‘Meerstemmigheid: de tijd van palaveren is voorbij’

U mag begin september het verslag verwachten van het webinar 'Meerstemmigheid: de tijd van palaveren is voorbij', dat plaatsvond op 15 juni 2021. In dit webinar lichtte Aspha Bijnaar het Nederlandse project Musea Bekennen Kleur toe. In maart 2020 stapten dertien Nederlandse musea mee in dit project. Intussen volgt een nieuwe lichting musea dat voorbeeld en breidt het netwerk verder uit. De bedoeling is om diversiteit en inclusie écht tot in het DNA van de musea te laten doordringen, gaande van de klassieke museale functies tot het organisatie- en personeelsbeleid Nadien zetten het In Flanders Fields Museum, het Industriemuseum en het Red Star Line Museum uiteen hoe zij meerstemmigheid in de praktijk proberen te brengen, én welke uitdagingen ze voor zichzelf op dat vlak zien.

Foto cover: ElisaRiva via Pixabay  

Katrijn Dhamers