Communicatiescan 2021: conclusies en aanbevelingen

Middeleeuwse tekstballon, Sint-Anna en de engel, Bernhard Strigel (1506/07). Publiek domein via Wikimedia Commons 

In februari nodigden we u uit om deel te nemen aan de Social profit communicatiescan 2021 van Kortom. Toen beloofden we u om de resultaten te delen. Belofte maakt schuld.

Het loont de moeite om even tijd te nemen om het rapport door te nemen. We hernemen een paragraafje uit de oproep van een paar maand terug: “What's in it for me? Goeie vraag. Door uw deelname helpt u om zicht te krijgen op hoe het communicatiewerk georganiseerd is in de socialprofitsector, en specifiek(er), in de cultureel-erfgoedsector. De resultaten geven ook u zicht op waar u zelf staat in het communicatievak.”

Hierover ging het: onderzoekers Eric Goubin en Sarah Somers wilden achterhalen hoe het communicatiewerk er in de brede socialprofitsector uitziet, met vragen als: 

  • Hoeveel en welke communicatiemensen werken er? 
  • Met welke uitdagingen kampen ze?
  • Welke kanalen gebruiken ze?
  • Wat is het ‘gewicht’ van communicatie in de organisatie?
  • Enzovoort.

Net geen 400 communicatiemedewerkers uit de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, recreatie en sport, onderwijsinstellingen en mutualiteiten vulden de online enquête in. Daarnaast interviewden Eric en Sarah ook referentiepersonen uit de socialprofitsector. 

In het artikel op de website van Kortom loodsen de onderzoekers u door vijf opvallende conclusies. Op het einde zijn er drie aanbevelingen voor de socialprofitsector.

Het volume deelnemers uit de cultureel-erfgoedsector bleek groot genoeg om er een apart rapport aan te wijden. Dat kunt u hier downloaden. Interessant materiaal, waarmee u kunt nagaan hoe het staat met uw eigen communicatiestrategie en -praktijk. Warm aanbevolen, met andere woorden. Het deelrapport over onze sector kunt u gebruiken voor een benchmark over uw eigen communicatiestrategie en -praktijk.

Bovendien wil Kortom deze communicatiescan in de toekomst herhalen. Zo kunnen de evoluties in de sector nauwgezet opgevolgd worden.

Foto: Middeleeuwse tekstballon, Sint-Anna en de engel, Bernhard Strigel (1506/07). Publiek domein via Wikimedia Commons 

Roel Daenen