FARO denkt na over genderdiversiteit. U ook?

Foto: Sharon McCutheon via Pixabay

FARO werkt aan een diversiteitsplan, dat berichtten we u al in september. Ondertussen draait de interne werkgroep ‘Meerstemmigheid en diversiteit’ op volle toeren. Daarin bespreken we telkens artikels of documentaires die ons inspireren. Het doel? Onze referentiekaders uitdagen, blinde vlekken ontdekken en ons laten inspireren door verschillende praktijken en inzichten.

De Grote Gendershow

Begin november belichtten we het thema genderdiversiteit aan de hand van De Grote Gendershow van RoSa vzw, de digitale versie van de vorming Gender for dummies! Want ja, ook wij moeten onze kennis over deze thema’s regelmatig bijschaven.

Jaouad Alloul is host in deze Grote Gendershow: hij neemt de kijker mee langs een parcours van panelgesprekken met pubers en volwassenen, duiding door experten en getuigenissen. Achtereenvolgens worden gender, genderstereotypen en intersectionaliteit besproken, respectievelijk omkaderd door de RoSa-experten Bieke Purnelle, Myriam Halimi & Ciska Hoet, en Fatma Arikoglu van Ella vzw.

Wat onthouden we?

  • Er bestaan veel termen in het werken aan genderdiversiteit: gender, transgender, non-binair, intersectionaliteit, seksualiteit … De Grote Gendershow legt heel duidelijk de verschillen tussen deze termen uit, niet alleen vanuit een expertenblik maar ook vanuit persoonlijke verhalen. Hoe identificeert iemand zichzelf als non-binair?
  • De maatschappij is al heel lang geordend volgens bepaalde hokjes: man/vrouw, roze/blauw … Deze manier van denken is zo diepgeworteld dat kinderen nog vóór ze geboren worden al in een hokje worden ingedeeld, denk maar aan de populaire ‘gender reveal parties’. Maar … hokjes zijn ook nodig om dingen te kunnen benoemen, om met elkaar te communiceren en de wereld te begrijpen. De Grote Gendershow laat mooi zien dat die hokjes vaak tijdsgebonden zijn en kunnen evolueren. Het roept op om meer complexiteit toe te laten, de hokjes breder te maken en vooral ook “de persoon in kwestie zelf het hokje te laten bepalen”.
  • Iedereen heeft een bepaalde vooringenomenheid. “We zijn allemaal het resultaat van een welbepaalde opvoeding en cultuur”, zegt RoSa codirecteur Bieke Purnelle. Die geïnternaliseerde patronen merken ook de FARO-medewerkers op bij zichzelf. Ja hoor, ook wij zijn niet vrij van stereotypen. Gedachten als: 'Jongens knuffelen niet met hun vader', of: 'Mijn dochter moet vroeger en met begeleiding naar huis komen', komen bij ons ook op.

Hoe werken we hieraan?

Een video bekijken, daar gaan we de wereld niet mee redden. We moeten niet alleen kijken naar diversiteit, maar ook werken aan inclusie. Kennis opbouwen is daarbij een noodzakelijke eerste stap. Kritisch leren kijken naar je eigen gedrag, je bewust worden van je eigen referentiekader en stereotypen, maakt dat je een volgende keer ander gedrag kan stellen.

FARO-medewerkers proberen dit in de praktijk om te zetten. Zo nemen we onze redactierichtlijnen onder de loep en gaan we bij de organisatie van events na of er wel een diverse samenstelling is van sprekers. In 2022 willen we graag de blik verruimen naar u, de cultureel-erfgoedorganisaties. Hoe denkt u na over genderdiversiteit in de organisatie? We gaan graag in gesprek.

Wees mild voor uzelf en voor elkaar!

Misschien wel de meest positieve en constructieve gedachte uit De Grote Gendershow en een boodschap die we u zeker niet wilden onthouden. Wees mild voor uzelf, maar ook voor anderen. Start het gesprek op in de eigen organisatie, sta even stil bij de eigen vooringenomenheid.

Inspiratie hiervoor vindt u alvast op de Erfgoedwijzer van FARO.

Foto: Sharon McCutheon via Pixabay

saidja steenhuyzen
Vrije tags
diversiteit
Trefwoorden
Vorming en opleiding
Sectoren
Andere sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Cultuursector