'Ki Futures' programma van start, met M Leuven als pionier

Kluwen. Foto: Clint Adair via Unsplash

Heeft u al eens van Ki Culture gehoord? Deze mondiale organisatie stelt zich tot doel de cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en daardoor samen een sleutelrol te spelen in het maatschappelijke streven naar duurzaamheid. 

Eerdere initiatieven zijn het platform Sustainability in Conservation - dat recent bijvoorbeeld een publicatie lanceerde over groene solventen - en de Ki Books, een reeks e-publicaties waarin u heel wat praktische tips en concrete ideeën terugvindt over deelthema's zoals energie en afval.

Maar ondanks de groeiende aandacht en ambitie inzake duurzaamheid, blijft het lastig om hier concreet mee aan de slag te gaan. Alle goede wil ten spijt: waar en hoe moeten we immers beginnen? Welke oplossingen bestaan er en zijn die effectief zo duurzaam als ze beweren te zijn? Deze vragen heeft u zich vast ook al eens gesteld.

Het programma

Daarom is Ki Futures in het leven geroepen, een begeleidingstraject waarin cultuur- en erfgoedinstellingen via coachingsmomenten, trainings en workshops concreet werk maken van hun eigen duurzaamheidsdoelen.

Zopas is er ook een Nederlandstalige Ki coach gestart, die u laat delen in zijn kennis en die van zijn collega-coaches, die u in contact brengt met praktijkvoorbeelden, mee zoekt naar een antwoord op uw vragen en met een positief-kritische blik uw plannen bekijkt. 

Er zal niet enkel aandacht zijn voor ecologische duurzaamheid, maar ook voor meerstemmigheid en inclusie (bv. dekolonisatie) en andere vormen van sociale duurzaamheid. Naargelang het onderwerp kunt u afspreken met uw collega's wie deelneemt.

Natuurlijk moet het Ki Futures-programma zelf ook duurzaam zijn, en dus:

  • vinden de meetings (ca. een uur per week) vaak digitaal plaats,
  • zijn alle hulpmiddelen en trainings - weliswaar nog grotendeels in het Engels − voor deelnemende instellingen te herbekijken op een online platform,
  • heeft het programma geen einddatum, maar neemt eenieder deel tot de gestelde doelen bereikt zijn,
  • kan iedereen op het gewenste moment mee aan boord springen,
  • betaalt u als deelnemende instelling een bijdrage. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van uw ecologische voetafdruk, die u bij de start samen met de coach berekent. Het mooie is dus ook: hoe meer acties u onderneemt, hoe minder u op termijn zal betalen.

Word ook een voortrekker

Volgens de Innovation Adoption Curve van Rogers volstaan 15% vernieuwers en early adopters om een golf van innovatie in de maatschappij teweeg te brengen, ondanks aanwezige weerstanden. In het piloottraject voor Ki Futures bevonden zich alvast enkele ronkende namen zoals het Smithsonian Institution, het Deutsches Museum en de National Galleries of Scotland, naast moedige kleinere organisaties.

In Vlaanderen stelde M Leuven zich als eerste kandidaat om deel te nemen en ging ondertussen al van start. Dit is misschien uw kans om samen met hen een voortrekkersrol op te nemen?

Meer lezen: https://www.kiculture.org/ki-futures/

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie en SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. Foto: sdgs.be

FARO wil voor en met de cultureel-erfgoedsector inzetten op (ecologische) duurzaamheid, in navolging van de Strategische visienota van minister Jambon.

Daarom zult u nog meer berichten en initiatieven rond dit thema zien passeren.

Foto: Clint Adair via Unsplash

Tine Hermans