Basiscursus participatie in archieven

Participatie is een van de functies uit het Cultureelerfgoeddecreet en dus ook een kernopdracht voor archieven. De grote vraag is natuurlijk: hoe begint u eraan? En wat is allemaal mogelijk? Wat kan het opleveren? FARO gaat samen met Archiefpunt en met u op zoek.

In deze basiscursus leert u de theoretische achtergronden kennen en duiken we samen in de praktijk van enkele archiefinstellingen die al op participatie hebben ingezet. Op basis van ons dossier op de Erfgoedwijzer én concrete plaatsbezoeken bij collega’s, ervaart u zelf wat participatie voor uw eigen archief kan betekenen. U wisselt uw ervaringen uit met de andere deelnemers en leert zo ook van elkaar.

Bestemd voor iedereen die werk wil maken van participatie voor en achter de schermen van archieven en daar nog geen ervaring mee heeft, zoals medewerkers behoud en beheer, onderzoekers of registratoren. We gaan er namelijk van uit dat alle erfgoedprocessen participatief kunnen worden aangepakt. (Later in het najaar van 2022 organiseren we nog een specifieke editie voor erfgoedcellen.)

Programma

30 augustus 2022 | Wat is participatie? (Webinar, 9.30 - 12.00 uur)

Tijdens dit introductiewebinar vertellen we u meer over de achtergronden van participatie en welke soorten participatie er bestaan. We illusteren ons verhaal aan de hand van concrete voorbeelden uit archieven.

9.30 uur: Waarom staat participatie hoog op de erfgoedagenda?
10.45 uur: Pauze
11.00 uur: Werken met de participatieladder

8 september 2022 | Doel van en visie op participatie (Plaatsbezoek Liberas Gent, 10.00 - 16.00 uur)

9.45 uur: Welkom 
10.00 uur: Intro  
10.20 uur: Casus Liberas met vragenronde 
11.00 uur: Koffiestop 
11.15 uur: Workshop visie + meerwaarde + doelen (Jacqueline van Leeuwen, coördinator vorming en advies, FARO) 
12.15 uur: Lunch 
12.45 uur: Opwarmer namiddag 
13.00 uur: Casus AMSAB-ISG met vragenronde 
13.45 uur: Workshop weerstanden: hoe krijg ik mijn organisatie mee? (Hildegarde Van Genechten, adviseur participatie | educatie, FARO) 
14.30 uur: Verplaatsing naar CoGent-bOX  
15.00 uur: Casus de Collectie van de Gentenaar met vragenronde/bezoek CoGent-box 
15.45 uur: Afsluiter

15 september 2022 | Werkvormen en methodieken voor participatie (Plaatsbezoek Rijksarchief Antwerpen, 10.00-16.00)

9.45 uur: Welkom 
10.00 uur: Intro 
10.20 uur: Casus Dwaallichten RA Antwerpen met vragenronde 
11.05 uur: Workshop wie betrekt u (doelgroepen) (Hildegarde Van Genechten, adviseur participatie | educatie, FARO) 
11.45 uur: Koffiestop 
12.00 uur: Casus Wiki Women Design VAI met vragenronde 
12.45 uur0: Lunch  
13.30 uur: opwarmer namiddag 
13.40 uur: Workshop traject en werkvormen (Jacqueline van Leeuwen, coördinator vorming en advies, FARO)
14.25 uur: Pauze 
14.40 uur: Casus stad en Stadsarchief Mechelen met vragenronde 
15.30 uur: Progressiecirkel deelnemers en evaluatie van de cursus 
(Optioneel: bezoek aan Rijksarchief Antwerpen) 

Tarieven

  • Het standaardtarief voor deze vorming is 185 euro.
  • Het kortingstarief voor deze vorming is 140 euro en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
  • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
  • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Type
Cursus
Trefwoorden
Publiekswerking en participatie
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Inschrijven
Facturatiegegevens
Snel de basisvaardigheden in de vingers krijgen, daar draait dit aanbod om.  FARO biedt een waaier aan regelmatig terugkerende basiscursussen die u helpen om meteen aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht.  Dit aanbod is dan ook zeer praktijkgericht. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
Online, Liberas Gent en Rijksarchief Antwerpen
Lesgevers
Hildegarde Van Genechten, Jacqueline van Leeuwen, Jelena Dobbels (FARO)
Prijs
185 euro (standaard)
140 euro (sector en studenten)
Deelnemers
Max. 20 deelnemers
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...