Collegagroep digitale collectieregistratie

Deze collegagroep brengt projecten samen die ondersteuning krijgen via de ‘Inhaalbeweging digitale collectieregistratie’, een initiatief van het Departement CJM. De bijeenkomsten staan ook open voor erfgoedwerkers die (nog) geen project hebben lopen. Het doel is om ervaringen te delen. 

Programma

10.30 uur: Start voormiddaggedeelte. Tien collega's stellen in evenveel korte pitches hun inhaalproject voor. Na elke pitch kunt u vragen stellen. De projecten:

 • Tijdschriften in the picture. Digitale ontsluiting van periodieken via Wikimediaplatformen en voorbereiding van toekomstige digitalisering | KADOC
 • Boeren op de buis: registratie en valorisatie tv-programma ‘Voor Boer en Tuinder’ (1959-1988) | CAG
 • Poppen tot leven gewekt: een inhaalbeweging in digitalisatie van het poppenspel, met focus op het immaterieel culturele aspect en de valorisatie ervan | Huis van Alijn
 • Collectie aan de IJzer, de registratie, digitalisering en presentatie van de Collectie IJzertorenmuseum bewaard in ADVN en Museum aan de IJzer | ADVN
 • Gegeven is gegeven. De registratie van de deelcollectie ‘schenkingen’ op punt gesteld | M HKA
 • KUNSTENAARSPUBLICATIES. Digitale registratie en ontsluiting van publicaties over/met/door kunstenaars in de bibliotheek van het Middelheimmuseum | Middelheimmuseum
 • De kunstwerken op papier van Mu.ZEE: veilig gesteld en ontsloten | Mu.ZEE
 • Leerling en Meester. Figuurtekeningen uit de Brugse academie in hun context (1757-1892) | Musea Brugge
 • Privacy, GDPR en ethiek bij collectiebeheer, ontsluiting en verwerving van biografisch erfgoed: opstellen van een beleid, protocol en juridisch kader | Red Star Line Museum

12.30 uur: Broodjeslunch

13.30 uur: Keuze uit twee sessies

Sessie 1: OSLO in de praktijk 
Aan de hand van twee concrete voorbeelden krijgt u inzicht in de OSLO standaard cultureel erfgoed. U leert hoe u deze standaard zelf kan inzetten voor uw project. Eerst zal het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) toelichten hoe het OSLO gebruikt binnen de Cinema Rural Filmdatabank. Daarna licht het Museum Hof van Busleyden samen met Henk van Datable toe hoe ze OSLO gebruiken in hun inhaalbewegingproject. Er is tijd voor vragen en interactie tussen de deelnemers.

Sessie 2: Workshop MADOC door GhentCDH
IIIF-technologie opent allerlei mogelijkheden om binnen uw organisatie en/of met publiek aan de slag te gaan met digitale collecties. MADOC is een toolbox die daarbij kan helpen, zowel voor crowdsourcing als voor fijner maatwerk van samenwerken en participatie. Via het open source platform kan u IIIF-collecties importeren, weergeven, metadateren, verrijken en annoteren. De eerste versie focuste op transcripties, vertalingen en toevoegen van trefwoorden. MADOC 2.0 voegt daar beeldannotatie aan toe: mensen identificeren in groepsportretten, details op bouwplannen verklaren, verschillende types constructies aanduiden op een kaart,… 

MADOC is een Omeka-based open source platform dat wordt ontwikkeld door Digirati in samenwerking met the National Library of Wales en het Ghent Center for Digital Humanities van de UGent. Davy Verbeke en Fien Danniau van het GhentCDH demonstreren MADOC aan de hand van verschillende Vlaamse MADOC-projecten die reeds werden opgezet, o.a. in het kader van het cultureel erfgoedproject ‘Gent Gemapt’. U maakt kennis met de belangrijkste functionaliteiten voor transcriptie en beeldannotatie en mogelijke capture models. Deelnemers ontvangen een link om zich te registreren voor een Madoc sandbox en de mogelijkheden van het platform te testen. 

Deelnemers nemen hun laptop mee voor de workshop MADOC

15.30 uur: Einde

De collegagroep is een initiatief van FARO, meemoo en het Departement CJM en heeft tot doel uitwisseling, intervisie en coaching te geven bij de projecten van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie/data. 

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 0 euro (gratis).
 • Het kortingstarief voor deze vorming is 0 euro (gratis) en geldt voor organisaties en verenigingen in de erfgoedsector en voltijdse studenten.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over onze tarieven vindt u in onze algemene voorwaarden.
Trefwoorden
Digitale ontwikkeling
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Inschrijven
Wie de basis onder de knie heeft en graag wil verder groeien kan bij dit aanbod terecht. Inspelend op de actualiteit biedt FARO steeds weer nieuwe gelegenheden om te leren van collega’s uit binnen- en buitenland. De concrete praktijk van het werken in de erfgoedsector staat hier centraal. 

Praktische info

Begindatum
Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Contactpersoon
Adviseur digitaal erfgoed | ICT-manager
T
02 213 10 67

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
De voorbije maanden werd achter de FARO-schermen hard gewerkt aan een actualisering van de Toolbox Waarderen. Het geoptimaliseerde en uitgebreide ...
Doe zoals Anneleen van Lommel van Erfgoed Noorderkempen en deel uw lesidee via Erfgoedwijs.be, een deelsite van KlasCement. Hoe? Op ...