Wat is een meerjarenplan?

Klokken. Foto: Andrew Seaman via Unsplash

Een organisatie kan niet alles tegelijk doen en niet alle medewerkers hebben hetzelfde profiel. Om een eerste denkoefening te maken, kunt u de volgende stappen zetten.

Bekijk met het team de timing per doelstelling:

  • is dit iets doorlopend/continu?
  • kunt u het koppelen aan een bepaald jaar?
  • volgt het ene na het andere?
  • is dit iets dat jaarlijks één maand in beslag neemt?
  • hou ook rekening met meetpunten: wanneer wilde u de indicatoren bij de doelstellingen onder de loep nemen? Dit vraagt ook extra tijd!
  • moet u tijd voorzien voor bijscholing en opleiding?

Verdeel de doelstellingen dus over de verschillende jaren in een Excell-tabel: in welk jaar wordt er aan deze doelstelling gewerkt? En hoeveel tijd (weken, maanden ...) wordt eraan besteed?

Bekijk dan hoeveel tijd/personeelsinzet er per jaar nodig is voor deze doelstelling.

  • Koppel dit aan een functieprofiel en dus niet aan een concrete medewerker.
  • Baseer u op de ervaring van de voorgaande jaren.
  • Ook anderen kunnen meewerken aan de doelstellingen: vrijwilligers bijvoorbeeld, of externe freelancers. Neem hen dus ook mee in uw overzicht.