Rol van de gekwalificeerde schilderijenrestaurator

© David Lainé/IPARC, België

Sommige ingrepen, zoals aanpassingen in de bewaaromstandigheden, kunt u zelf uitvoeren. Andere laat u beter over aan een gekwalificeerde restaurator die de schilderijen in hun authenticiteit bewaart en technieken toepast die geen schade aanrichten. Om een schilderij op een correcte manier te kunnen behandelen is de nodige kennis vereist op het vlak van kunstgeschiedenis, chemie, historische en hedendaagse materialen en technieken, restauratie-ethiek, fysica enzovoort. 

U kunt bij een gekwalificeerde restaurator terecht voor advies over:

Preventieve conservering 

 • geschikte bewaaromstandigheden: klimaat, bescherming tegen verontreiniging ...;
 • een evaluatie van de bewaaromstandigheden;
 • verplaatsingen en transport;
 • de oorzaak bij schade;
 • bescherming tegen de tien schadefactoren;
 • ophang- en inlijstsystemen.

Actieve restauratie 

Laat het restaureren van schilderijen altijd over aan een gekwalificeerde restaurator. Dat is belangrijk om informatieverlies te vermijden. Het gaat onder meer om:

 • fixeren van de verflaag en verlijmen van scheuren en gaten;
 • vernisafname;
 • verwijderen van verouderde foutieve restauraties;
 • retoucheren van lacunes in de verflaag;
 • aanbrengen van een nieuwe vernislaag.

Dit hoofdstuk werd geschreven door David Lainé voor Depotwijzer.be.

Adviseur behoud en beheer
T
02 213 10 86