E-peil

Het E-peil wordt in de Vlaamse energieprestatie en binnenklimaatnorm (EPB) gebruikt om het energieverbruik van een woning of kantoor aan te geven. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. 

  • Bij nieuwbouw moet het E-peil voor private woningen vanaf 2021 kleiner zijn dan E30. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt deze verplichting al vanaf 2019.
  • Bij ingrijpende energetische renovatie moet het E-peil van gebouwen vanaf 2020 kleiner zijn dan E70.