Intern depot

Een depot dat in het gebouwencomplex gelegen is waar de publieksruimte van de beherende instelling of vereniging zich in bevindt. Kortom in hetzelfde gebouw als deze van de tentoonstellings-, consultatie- of leeszaal.