Monofunctioneel gebouw

Binnen de erfgoedcontext: een gebouw waar alleen activiteiten plaatsvinden die verbonden zijn met erfgoedwerking of -doelstellingen: bv. een gebouw dat alleen een museum en/of archief herbergt. Het museumcafé, dat ten dienste staat van het publiek behoort daar eveneens toe.