Responstijd

De tijd die een voorwerp nodig heeft om in evenwicht te komen met nieuwe omgevingscondities, voornamelijk temperatuur en relatieve vochtigheid.