De staat van de cultureel-erfgoedsector in 2014. Samenvattend rapport Cijferboek cultureel erfgoed

Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het steunpunt FARO en de Afdeling cultureel erfgoed van het Departement CJSM. We willen met dit instrument de evolutie van de (erkende) cultureel-erfgoedsector monitoren. Daartoe verzamelt het Cijferboek tweejaarlijks gegevens over de werking van de erkende musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, van de landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen. De vraagonderdelen handelen over onder meer: beheersvorm, personeel, vrijwilligers, financiële middelen, infrastructuur (depot), collectieomvang en -beheer, activiteiten, toegangsvoorwaarden, bezoekcijfers en dienstverlening.

Auteur(s)
Jeroen Walterus en Alexander Vander Stichele, m.m.v. Dries Vanherwegen
Jaartal
2016
PDF bijlagen