Europese Unie | Contactpunten

De contactpunten informeren over aankomende oproepen en over de doelstellingen en de regelgeving van EU-programma’s. Daarnaast helpen ze subsidieaanvragers om doelgericht hun steunaanvraag in te dienen bij de Europese Commissie.

Meer info over internationale regelgeving: