Piloottraject Denken door maken

In het Museum Plantin-Moretus kunnen mensen in een hersteltraject hun onderbewuste inzichten drukken in een boekje, dat ze zelf hebben gemaakt.

In een notendop

Het Museum Plantin-Moretus is een open en gastvrij huis in het midden van Antwerpen. De grandeur van het stadspaleis, de uitzonderlijke verhalen en de groene binnenplaats vormen een inspirerend kader om mensen te helpen tijdens hun psychisch herstelproces.

Met het concept van het piloottraject Kleine documenten, grote verhalen in het Letterenhuis als vertrekpunt, ontwikkelde Museum Plantin-Moretus samen met FARO en ondersteund door de HerstelAcademie SaRA en Iedereen Leest, een reeks van zes sessies. Die worden telkens op een vaste dag in de week georganiseerd in het Museum Plantin-Moretus.

De cliënten van de HerstelAcademie SaRA starten de sessiereeks met de methodiek van intuïtief schrijven. Daarbij zoeken ze een inspirerende plek, in het museum of op een groene plek in de stad, waar ze geïnspireerd door de omgeving volledig vanuit hun gevoel neerschrijven wat in hen opkomt. Uit de inzichten en waarden die ze op papier hebben gezet halen ze enkele kernwoorden en -zinnen. In het atelier van Plantin-Moretus zullen ze die woorden en zinnen zelf zetten in drukletters en drukken in een boekje. Een object van waarde.

Mensen een stem geven

Het maken van het boekje geeft rust en zet mensen aan tot denken. Onze mosterd hiervoor halen we uit het werk dat Claire Wellesley-Smith, een kunstenares en onderzoekster uit West Yorkshire, doet met gemeenschappen in het noorden van Engeland. In haar publicaties staan heel wat inzichten over de relatie tussen maken en denken, verklaren, begrijpen en kijken met handen. Daaruit blijkt dat het een stem geeft aan mensen die anders nooit worden bereikt.

Net zoals in de andere piloottrajecten trachten we ook nu bewijs te verzamelen dat deze activiteiten een positieve impact hebben op het welzijn van de deelnemers. Hiervoor verzamelen we op drie momenten tijdens de sessiereeks kwalitatieve gegevens bij de deelnemers. Die gegevens ‘kwantificeren’ we door middel van referentielijsten.

Dit piloottraject wordt eveneens opgenomen in het Actieplan Leesbevordering, dat werd samengesteld door het BoekenOverleg en wordt gecoördineerd door Iedereen Leest. Het tekent de krijtlijnen voor een beleidsdomeinoverschrijdend leesbevorderingsbeleid voor de komende jaren.

Dit traject kadert in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Partners

Odette Peterink, Petra Everaert en An Debbaut (Museum Plantin-Moretus), Bart De Nil (FARO), Sylvie Dhaene (Iedereen Leest), Simon Bequoye (Iedereen Leest), Alexander Vander Stichele (FARO) en Tom Vansteenkiste (vzw De Link / Herstelacademie SaRA)

Bart De Nil