Samen werk maken van een sterke belangenbehartiging? Netwerkmoment OCE

Microfoon. Foto: Michal Czyz via Unsplash

Al meer dan 10 jaar verdedigt het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) de belangen van het cultureel erfgoed. Soms met spraakmakende acties, maar even vaak in de luwte en achter de schermen. Tot op vandaag zijn enthousiaste vrijwilligers de drijvende kracht achter OCE. Nieuwe uitdagingen vragen nieuwe kaders. Een denkoefening dringt zich op en daar kunt ook u bij helpen.

Op 7 oktober 2021 vraagt OCE uw stem en visie op de toekomst van de belangenbehartiging voor het cultureel-erfgoedveld. Op welke thema’s kan een belangenbehartiger voor uw organisatie het verschil maken? Welke rol(len) neemt een belangenbehartiger idealiter op volgens u? En welke organisatievorm kan deze rollen schragen en dragen? Aan de hand van enkele scenario’s wordt gezocht naar een weg richting gedegen belangenbehartiging voor onze sector. 

  • Wanneer? Donderdag 7 oktober 2021, van 9.30 tot 12.30 uur.
  • Waar? Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent
  • Bent u graag van de partij? Noteer dan alvast de datum in uw agenda. Het inschrijvingsformulier komt online begin september, samen met een korte inleidende sectorbevraging.
  • Meer weten? info@overlegcultureelerfgoed.be

Foto: Michal Czyz via Unsplash

Faro