FARO lanceert nieuwe handleiding voor beleidsplanning

Dossier 'Beleidsplan' op FARO's Erfgoedwijzer

Veel organisaties beginnen er dit najaar aan: het opstellen van een beleidsplan. Om u ten volle te kunnen ondersteunen, lanceert FARO op de Erfgoedwijzer een nieuwe handleiding. Naast stappenplannen vindt u er ook concrete voorbeelden en inspiratie voor werkvormen terug. Wie meer toelichting wil, is welkom op de webinarreeks die vanaf 15 september van start gaat (zie verder).

Het dossier op de Erfgoedwijzer

Het nieuwe dossier deelt het beleidsplanningsproces op in vijf grote fases, die elk een ander doel hebben:

 • Het traject voorbereiden: tijdens deze eerste stap maakt u een stakeholderanalyse, stelt u uw planningsteam samen en denkt u na over de momenten waarop u een bredere groep wil betrekken. 
   
 • Missie en visie formuleren: in deze stap verbeeldt u zich waarvoor u wil gaan en welk verschil uw organisatie wil maken. Deze fase resulteert in een ontwerp van missie en visie en in een overzicht van waarden die u belangrijk vindt. 
   
 • Omgevingsanalyse maken: in deze fase onderzoekt u wanneer u die droom al waarmaakt en waar er nog kansen voor verbetering zijn. Dit doet u door uw huidige producten en diensten te evalueren, uw interne processen kritisch te bekijken, na te gaan welke noden er in de omgeving leven en een aantal externe trends onder de loep te nemen. 
   
 • Nieuwe producten of diensten ontwerpen: nadat u weet wat er al is, en wat eventueel zou kunnen, is het de moeite waard om een tussenfase in te lassen waarin u nieuwe producten of diensten ontwerpt. Door even heel concreet na te gaan welke pistes interessant kunnen zijn, toetst u meteen wat haalbaar is en vooral wat energie geeft om verder op in te zetten. 
   
 • Beleidsplan uitwerken: in dit finale blok komt alles samen. Uw droom wordt concreet, en u zet de ontdekkingen en gouden ideeën om in een concreet plan voor de komende jaren. Het moment om te werken aan een SWOT, doelstellingen te formuleren en acties en indicatoren op te lijsten. Op basis daarvan maakt u een meerjarenplan en een begroting op. 

Een reeks korte webinars

Afbeelding van photosforyou via pixabay

Onze webinarreeks van acht modules licht de verschillende onderdelen van het beleidsplanningsproces toe en vult de informatie uit de Erfgoedwijzer aan met concrete praktijkvoorbeelden. Elke module duurt anderhalf uur en herhalen we eenmaal.

U kunt dus zelf uw programma uitstippelen. Bovendien zijn deze webinars volledig gratis voor erfgoedorganisaties die een aanvraag voorbereiden voor de komende subsidieronde. Let op: u moet zich voor elk webinar wel apart inschrijven.

De basis: het beleidsplanningsproces in vogelvlucht

 • U kiest voor 16 september of 30 september.
 • In dit startwebinar bekijken we de logica van een beleidsplanningsproces en overlopen we de verschillende fasen. Heeft u nog nooit eerder een beleidsplan opgemaakt? Dan is dit webinar onmisbaar om mee te zijn. Meer ervaren beleidsplanschrijvers kunnen tijdens deze 90 minuten hun kennis weer even opfrissen.

Het bepalen van de missie, de visie en de stakeholders

 • U kiest voor 14 oktober of 22 november.
 • De missie verwoordt het fundament en definieert de organisatie. Ze geeft antwoord op de vraag: ‘Waar staan we voor?’ De visie bevat de droom voor de toekomst. Ze geeft antwoord op de vraag: ‘Waar gaan we voor?’ De missie en de visie samen moeten beide een antwoord geven op de vragen: ‘Voor wie werken we?’ en 'Welke stakeholders hebben daar baat bij?' 

Extra eenmalig webinar op 15 november: een diversiteitsplan maken in het kader van een beleidsplanningstraject

Meer info en een link voor inschrijvingen vindt u hier.

Cijfers en surveys in een beleidsplanningsproces

 • U kiest voor 9 december of 17 januari.
 • Dit webinar valt uiteen in twee delen. In een eerste deel bieden we u een overzicht van bestaande databronnen en surveys die relevant kunnen zijn bij de opmaak van de bredere omgevingsanalyse. Daarna zoomen we dieper in op het gebruik van cijfers, statistieken en de mogelijke valkuilen die daarmee gepaard gaan. Het ene cijfer is immers het andere niet. En een kemel is vlug geschoten.

Participatieve methodieken in een beleidsplanningsproces

 • U kiest voor 16 december of 11 januari.
 • Een beleidsplan schrijft u niet alleen, en daarom is het belangrijk dat u goed nadenkt over inspraak. Dit webinar neemt participatie voor en achter de schermen als uitgangspunt. We geven u tips, werkvormen en voorbeelden.

Omgevingsanalyse: interne evaluaties met bijzondere aandacht voor collecties

 • U kiest voor 18 januari of 8 februari.
 • Uw eigen sterktes en zwaktes onderzoeken vormt een belangrijke stap in een beleidsplanningsproces. In dit webinar focussen we daarbij op de collectie. Een kritische analyse van haar samenstelling, haar erfgoedwaarden, de risico’s die haar omringen en uw huidige aanpak van het beheer en de preventieve conservatie bieden waardevolle input voor uw beleidsplan. Op basis daarvan kunt u immers acties en prioriteiten gaan bepalen. We geven u een overzicht van beschikbare tools en modellen voor zo’n analyse, zoals het waardegebaseerd collectierisicomanagement, een zelfevaluatie van het depot en van uw collectie-informatiebeheer.

Tussentijds samenvatten en conclusies trekken

 • U kiest voor 24 februari of 8 maart.
 • Bij het opmaken van een beleidsplan verzamelt u heel veel informatie, en dan kan het lastig zijn om door de bomen het bos nog te zien. Daarom is het handig om te werken met tussenproducten die de grote lijnen zichtbaar maken en samenvatten wat u heeft gevonden. Aan de hand van concrete cases geven we u een overzicht van dit soort van tussenlandingen.

Doelstellingen formuleren

 • U kiest voor 24 maart of 21 april.
 • In veel beleidsplanningstrajecten blijkt het opstellen van de doelstelling een wanhoopsfase. Want nu komt het erop aan uit een brede waaier van mogelijkheden te kiezen en die keuze goed te verwoorden. Strategische doelstellingen geven aan wat u wil realiseren, operationele doelstellingen geven aan hoe u dat kunt doen.

Het opmaken van een begroting en een meerjarenplan

 • Data nog te bepalen, najaar 2022.
 • In het najaar van 2022 volgen nog webinars over het opmaken van een begroting en een meerjarenplanning. Deze webinars worden verzorgd door Cultuurloket.

Wat doet FARO nog meer om uw traject te ondersteunen?

Naast de webinars en het dossier op de Erfgoedwijzer kunt u als individuele organisatie ook aansluiten bij een collegagroep. Daar kunt u samen met collega’s uit andere organisaties ervaringen delen en elkaar inspireren. Als u wil deelnemen, dan neemt u contact op met het aanspreekpunt van uw deelsector:

Individuele en eenmalige vragenuurtjes zijn ook mogelijk: neem hiervoor contact op met Jacqueline van Leeuwen.

Vanaf januari lanceert FARO nog een trendboekje en een korte reeks webinars over recente ontwikkelingen in de internationale erfgoedsector. We houden u op de hoogte.

Jacqueline van Leeuwen
Trefwoorden
Organisatiebeheer en -ontwikkeling
Type
Cursus