FARO vernieuwt de bestuursorganen

Rondetafel met Playmobil-figuren. Foto: Hedi B. via Pixabay

Op 24 november 2020 was er bij FARO een (gedeeltelijke) wissel van de macht. Het merendeel van de mandaten van leden van de algemene vergadering en raad van bestuur liep immers af. Gelet op het belang van deze bestuursorganen, hebben we grondig en nauwgezet nagedacht over de vernieuwingsoperatie. 

Als steunpunt wordt FARO door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Het heeft de opdracht om het Cultureelerfgoeddecreet mee te helpen uitvoeren, en de sector met advies en kennis ten volle te ondersteunen. Belangrijk daarbij op te merken is dat FARO als steunpunt een onafhankelijke vzw is, en dat er dus ‘op afstand’ kan worden gewerkt. Het feit dat we zelf geen subsidies verstrekken, noch deelnemen aan beoordelings- of andere commissies, versterkt deze positie. FARO beweegt zich dus tussen de Vlaamse overheid en de sector, en probeert de verschillende stakeholders vanuit deze positie zo goed mogelijk te bedienen. Dit is een voortdurende evenwichtsoefening. 

Het belang van het bestuur

De FARO-directie bestaat uit de algemeen directeur en de zakelijk directeur. Zoals in elke vzw, zijn het de bestuursorganen die de directie aanwerven, evalueren en controleren. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van het jaarplan, de begroting, de jaarverslagen en de jaarrekeningen. Dat is juridisch en administratief zo bepaald. Ook wordt vastgelegd hoe lang een bestuurslid een mandaat kan opnemen. In het aanstellingsrooster vindt u een overzicht van de bestuursleden doorheen de jaren. U kan er uit afleiden dat het mandaat van dertien leden afliep in 2020. In dit overzicht ziet u meteen ook wie de nieuwe leden zijn.

Vernieuwingsoperatie

Het einde van de termijn van deze bestuurders was voor FARO een uitgelezen kans om grondig na te denken over de rol en de werking van de bestuursorganen én over de invulling van de nieuwe mandaten.

Hierover zegt Luc Martens, onze voorzitter en voormalig minister van Cultuur: “De hernieuwing van de bestuursorganen en de komst van nieuwe leden biedt ons de kans om de rol van de raad van bestuur en de algemene vergadering uit te diepen. Er is een weerspiegeling van de rijke verscheidenheid van de erfgoedsector. Hierbij werd een mooi evenwicht gevonden tussen continuïteit en vernieuwing. Drie vierde van hen komt uit de cultureel-erfgoedsector zelf, met een sterke vertegenwoordiging van lokale besturen en aangevuld met enkele gerenommeerde stemmen uit de academische wereld. De bestuursleden worden gevraagd om vanuit hun persoonlijke expertise, motivatie, ervaring en inzichten een stevige sparring partner te zijn voor het beleid van FARO.”

Olga Van Oost, algemeen directeur van FARO voegt hieraan toe: “We zijn ontzettend blij met de hersamenstelling van de algemene vergadering en raad van bestuur. We kijken ernaar uit om met de leden na te denken over de toekomst van het steunpunt én van de cultureel-erfgoedsector. De nieuwe leden zijn dus stuk voor stuk mensen met een visie op cultureel erfgoed en de samenleving. Met hun diverse achtergronden zullen we met hen in gesprek kunnen gaan over de actuele erfgoedvraagstukken die zich stellen. Ik ben een groot voorstander van een open en oprechte dialoog, met het bestuur, de FARO-collega’s en de diverse stakeholders. Dit is opnieuw een grote stap in die richting.”

Consulteer hier de samenstelling van onze nieuwe bestuursorganen.

Foto: Hedi B. via Pixabay

Olga Van Oost