Herbeleef de studiedag Erfgoed en Lucht

Ballonvaart nabij de Parkabdij in Leuven. Foto: Stadsarchief Leuven

Onder het motto Erfgoed en de vier elementen organiseert Erfgoedlabo Leuven sinds 2019 een reeks studiedagen i.s.m. FARO, het Belgische Blauwe Schildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel. 

De tweede studiedag in de reeks vond plaats op 12 maart 2021 en legde de focus op de relatie tussen erfgoed en lucht. Omwille van de coronamaatregelen werd gekozen voor een digitale formule met livestreaming vanuit het Provinciehuis in Leuven.

Drie experten - met name Filip Descamps, Rick Kramer en Jelke Stoop - gaven aandachtspunten mee voor een betere, meer duurzame beheersing van het binnenklimaat in depots en tentoonstellingszalen. Daarna konden de aanwezigen vragen stellen en ervaringen met elkaar delen in werksessies. Ten slotte bogen de drie experten zich in het afsluitende panelgesprek over de belangrijkste vragen en bevindingen uit deze werksessies.

U kunt de presentaties en het panelgesprek (her)bekijken en het verslag van de werksessies nalezen op de website van Erfgoedlabo.

Ook de neerslag van de eerste studiedag in de reeks, over water, kunt u er nog steeds terugvinden.

Logo's van de partners

Foto: Ballonvaart nabij de Parkabdij in Leuven © Stadsarchief Leuven.

Tine Hermans