Wat brengt 2021?

FARO

Wist u dat het in Nederland ongebruikelijk is om elkaar na Driekoningen nog gelukkig nieuwjaar te wensen? Niet zo bij ons. Nu de eerste maand van het nieuwe jaar voorbij is, willen we u graag kort onze plannen voor 2021 voorstellen. Om u (nog beter) te ondersteunen, te begeleiden en te inspireren. En om op die manier een bijdrage te leveren aan een voorspoedig professioneel en persoonlijk nieuw jaar.  

Leest u onze nieuwjaarsbrief mee? Dit zijn onze goede voornemens: 

Corona krijgt ons niet klein

We kunnen er niet omheen. De pandemie blijft onze levens bepalen. In 2020 kon u al bij FARO terecht met vragen, groot en klein. U kan op ons blijven rekenen, ook dit jaar. 
Bekijk de infopagina omtrent corona.

Meten is weten

Goed beleid en alle erfgoedpraktijken zijn gestoeld op onderzoek en praktijkontwikkeling. In 2021 investeren we daarom in de aanwerving van een bijkomende onderzoeker – haar naam verklappen we nog niet. Maar u kan ervan op aan: de vruchten van dat onderzoekswerk zult ook u kunnen plukken! 
Het erfgoedveld in beeld.

Het dreamteam erfgoed & onderwijs

Al zijn educatie en publieksbemiddeling altijd al belangrijk geweest in onze werking, dit jaar maken we extra werk van onze relatie met de collega’s uit het onderwijs. Het project ‘Buurten met erfgoed’ is daar een toonvoorbeeld van. We wijzen u alvast op twee belangrijke ontmoetingsmomenten waarop we u verwachten: de Dag van de Cultuureducatie, op 11 maart, en het Groot Onderhoud, op 30 november. We voorspellen u: dit wordt grote liefde!
Verken de Dag van de Cultuureducatie.

Toeters en bellen voor de 20e editie van Erfgoeddag

Op 24 en 25 april vieren we 20 edities van Erfgoeddag, het belangrijkste toonmoment van de verenigde cultureel-erfgoedsector. En dat verdient een feestje. Met een mediacampagne, taart én een presentje, als alles goed gaat (en er geen nieuwe lockdown komt). Tegelijk wordt het evenement grondig geëvalueerd, met het oog op de komende jaren. Bovendien beginnen we met de voorbereiding van de editie van 2022, die in het teken staat van onderwijs. U hoort er binnenkort meer over.
Lees meer over de plannen.

Een serieuze tand bijsteken voor de archieven

Binnenkort verwelkomen we een nieuwe adviseur archieven en erfgoedbibliotheken. Zij of hij zal met alle betrokkenen – de verschillende overlegorganen en ook de individuele instellingen – in overleg gaan om deze sectoren verder te versterken met raad en daad. Daarnaast blijven we uiteraard ook sterk geëngageerd voor alle andere deelsectoren: de landelijke dienstverlenende rollen en immaterieel-erfgoedorganisaties, de erfgoedcellen en de musea.
Ontdek welke collega's u kunnen helpen.

Vinger aan de pols

U ondersteunen en helpen groeien: dát is onze opdracht en dat blijven we doen in 2021. We faciliteren en ondersteunen het overleg van deelsectoren. Belangrijke thema’s als meerstemmigheid, beladen erfgoed, identiteit, waardering, restitutie enz. diepen we verder uit, net als onze werking rond behoud en beheer (of ‘erfgoedzorg’). Ook in andere domeinen volgen we relevante ontwikkelingen op de voet.
Lees waarvoor u bij ons terecht kunt.

En om u duidelijk te maken dat die goede voornemens ons menens zijn, stellen we u graag onze hernieuwde algemene vergadering en raad van bestuur voor. Deze mensen zitten achter de knoppen, denken mee na over onze plannen en zullen waken over de uitvoering ervan. 

Als uitsmijter nog dit.
Wie er op het Groot Onderhoud op 1 december bij was, heeft het al gezien. Recent hebben we een nieuw voorstellingsfilmpje gemaakt. Zo weet u voortaan perfect wat u van ons mag verwachten en wat wij voor u kunnen betekenen. 


Samen maken we er een goed jaar van! 

Tot binnenkort, 

Olga Van Oost 
Algemeen directeur FARO 

Faro