2020 - februari

Matchmaking musea en jeugdhuizen

Formaat en Art United, acht musea en zeven partnerorganisaties brengen jeugdhuizen en musea samen in het kader van nieuwe samenwerkingen.

De badge als historische bron

Met deze lezing hoopt Tobias Rutteman een impuls te geven aan onderzoek naar badges, door dieper in te gaan op de verschillende manieren waarop de badge als historische bron kan worden gebruikt.

Concluding symposium of the Intangible Cultural Heritage and Museums Project | Save the date

Op 26 februari 2020 vindt in Brussel de afsluitende conferentie plaats van het Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP).
2020 - maart

Bedrijfsarchieven: een stand van zaken

De laatste dertig jaar zijn onderzoekers zich geleidelijk aan rekenschap gaan geven van het belang van bedrijfsarchieven, een evolutie die zich ook in de regio Luik heeft voorgedaan. Ondanks het gebrek aan een gezamenlijke strategie zijn diverse initiatieven van verschillende

Studiedag website-archivering

Op dinsdag 3 maart 2020 vindt een studiedag website-archivering plaats. Deze studiedag is het sluitstuk van het Catching the Digital Heritage project dat het afgelopen jaar liep als samenwerking tussen Amsab-ISG en Liberas|Liberaal archief.

Erfgoed en onderwijs

Erfgoed is overal, en erfgoed maakt nieuwsgierig. U kunt er heel veel kanten mee uit. De grote vraag is dan: hoe begint u er heel concreet aan? Hoe doet u dat, een prikkelende erfgoedactiviteit voor kinderen en jongeren opzetten?

Schrijven van een CHV-plan l Vierdaagse workshop

Het proces om te komen tot een CHV-plan is opgedeeld in vier stappen. Elke contactdag wordt een van deze stappen uitvoerig behandeld.

‘Het koloniale verleden houdt het racisme vandaag in stand’. Vraag en antwoord met Gloria Wekker

Zit u bij het lezen van een uitgesproken opiniestuk over een prangend onderwerp ook wel eens met vragen die onbeantwoord blijven? Zou u het liefst onmiddellijk met die opiniemaker in gesprek willen gaan en al uw vragen beantwoord krijgen? deBuren

Blasphemy and Violence. Interdependencies since 1760 | Colloquium

In maart 2020 vindt in Gent een internationaal Engelstalig colloquium plaats over de relatie tussen blasfemie, heiligschennis en geweld vanaf de 18e eeuw tot vandaag. Het colloquium wordt georganiseerd door Liberas/Liberaal Archief.

Art handling en transport | Tweedaagse workshop

Deze workshop spitst zich toe op het hanteren en transporteren van objecten.

Opendeurdag in het KIK

Gefascineerd door kunst, cultuur en wetenschap? Op de opendeurdag van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) ontdekt u alle finesses van de erfgoedzorg.

BHV – CHV niveau2

Onder de noemer Art Academie biedt Art Salvage trainingen, lezingen en cursussen aan die speciaal voor de erfgoedsector zijn ontwikkeld.

Hoe een veilig vrijwilligersklimaat creëren?

Het puur engagement van vrijwilligers moeten we koesteren door te investeren in een vrijwilligersvriendelijk klimaat, door te zorgen dat iedereen die samenwerkt zich veilig voelt. Dat impliceert ook grenzen afbakenen en deontologische regels stellen.

Train-de-trainer Buurten met erfgoed, met zicht op Erfgoeddag 2021

In dit train-de-trainer-traject leert u een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en effectief op te starten, zodat het mogelijk kan uitmonden in schoolactiviteiten op Erfgoeddag 2021 (thema onderwijs!).
Faro vorming

Basiscursus inventariseren in een kerk

Tijdens deze namiddagcursus leert u de kneepjes van het inventariseren. Hoe meet ik een kelk? Hoe fotografeer ik een kazuifel? Hoe beschrijf ik een communiebank?

Uw projecten financieren met bijdragen van het publiek? Zo doet u het!

Zorg ervoor dat het publiek investeert in uw erfgoedproject en maak het een voorbeeldproject van het nieuwe erfgoedcrowdfundingsplatform!
Faro vorming

Inspiratiedag Cultuur op School

Zin om als onderwijsprofessional een hele dag ondergedompeld te worden in lezingen, workshops en rondleidingen? Dan is deze inspiratiedag zeker iets voor u.

IM/MATERIALITIES: museums between real and digital

Van 11 tot 13 maart kunt u in Turijn terecht op het symposium Im/Materialities.

Uw projecten financieren met bijdragen van het publiek? Zo doet u het!

Zorg ervoor dat het publiek investeert in uw erfgoedproject en maak het een voorbeeldproject van het nieuwe erfgoedcrowdfundingsplatform!
Faro vorming

Biologische aantasting van erfgoed

Onder de noemer Art Academie biedt Art Salvage trainingen, lezingen en cursussen aan die speciaal voor de erfgoedsector zijn ontwikkeld.

Verzekeringsdag

Op 12 maart 2020 organiseert de Nederlandse Registrars Groep in samenwerking met de Sectie Collecties een dag over verzekeren in het Mauritshuis in Den Haag.

Kunst in opdracht. Burgers aan zet!

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en De Nieuwe Opdrachtgevers organiseren drie ontmoetingen. Ze bespreken telkens een ander perspectief van kunst in opdracht.

Help! Een nieuwe vzw-wetgeving!

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuwe wetgeving van kracht voor vzw’s. Wat is er veranderd? Wat zijn de nieuwe verplichtingen?

Digital Repair Café: workshop inhoud van oude dragers capteren

Samen met de partners van het project Digital Repair Café organiseert PACKED vzw op 13 maart 2020 een gratis hands-onworkshop waarbij u data van computerdiskettes en andere verouderde dragers leert halen.

Het belang van private kunstcollecties in België en Nederland, van de 19e eeuw tot vandaag

Museum Mayer van den Bergh, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en het Rubenianum organiseren een studiedag rond verzamelen, herwaarderen en schenken.

Ledendag VVBAD

Op vrijdag 13 maart 2020 vindt de ledendag van de VVBAD plaats.

Infodag Master of Science in Conservation of Monuments and Sites, KU Leuven

Bent u in het bezit van een initieel masterdiploma in architectuur, (kunst)geschiedenis, geografie, archeologie of een aanverwante richting? Hebt u altijd al interesse gehad in monumentenzorg en erfgoed? Dan is deze opleiding misschien iets voor u.

WAP-dag | Websitearchivering en beeldbanken

Op maandag 16 maart 2020 organiseert het West-Vlaams Archievenplatform in Torhout zijn 20e WAP-dag met als thema: websitearchivering en beeldbanken.

Veranderingsmanagement

Hoe goed het systeem voor informatie- of documentenbeheer ook in elkaar zit, het succes ervan hangt af van de mate waarin medewerkers het willen en kunnen gebruiken. Tijdens deze opleiding krijgt u de basisinzichten mee van veranderingsmanagement. Er wordt ingezoomd

Generating New Income Streams | One-week Intensive Training Course

In deze intensieve cursus, georganiseerd door het Victoria and Albert Museum, leert u hoe u zakelijke kansen in uw instelling kunt identificeren en ontwikkelen. Daarbij houdt deze cursus rekening met een scala aan mogelijkheden, waaronder retail, lidmaatschap, evenementen met kaartverkoop

Art handling

Onder de noemer Art Academie biedt Art Salvage trainingen, lezingen en cursussen aan die speciaal voor de erfgoedsector zijn ontwikkeld.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Maart 2020

De Erfgoedapp wordt steeds gebruiksvriendelijker. Vandaar dat ook steeds meer erfgoedorganisaties ervan gebruik maken. Ook u kunt er uw voordeel mee doen. Kom naar deze workshop en leer er alles over!
Faro vorming

Inspiratiedag cultuur voor de allerjongsten

Cultuureducatie voor families met baby's, hoe pakt u dat aan? U verneemt er alles over op 18 maart tijdens deze inspiratiedag.

Infosessie MamaMito: op zoek naar onze voormoeders

Aan de hand van concrete voorbeelden leert u in deze interactieve lezing de beginselen van het stamboomonderzoek en een moederlijke stamreeks uit te werken.

Open Monumentencongres 2020

Op 19 maart 2020 organiseert Herita in Les Ateliers des Tanneurs in Brussel het jaarlijkse Open Monumentencongres.

Collegagroep inhaalbeweging digitale collectieregistratie | Maart 2020

Deze collegagroep is een initiatief van FARO, VIAA / PACKED en het departement CJM en heeft tot doel uitwisseling, intervisie en coaching te geven bij de projecten van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie.
Faro vorming

LIMA: symposium Transformation in Digital Art

Op 19 en 20 maart 2020 vindt een nieuwe editie van het symposium Transformation in Digital Art plaats. Dit symposium biedt gelegenheid om goede praktijken uit te wisselen in verband met strategieën van individuele kunstenaars en organisaties om digital born

De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot uw lokale geschiedenis

Op deze vormingsavond wordt eerst de achtergrond van het kadaster en van de Poppkaarten geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch onderzoek toegelicht. Daarna volgt een workshop waarop de aanwezigen zelf met de Poppkaarten en -leggers aan de slag kunnen.

Collectie Nederland | Koloniaal erfgoed

De Balie organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting een serie van drie openbare debatavonden die in het teken staan van Nederlands erfgoed.

Gebruikersgroep CollectiveAccess

Erfgoedcel Noorderkempen, LIBIS, Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw en FARO starten een gebruikersgroep op rond CollectiveAccess.
Faro vorming

Netwerkdag | Mariagrotten in Vlaanderen en Brussel

Beheerders van Mariagrotten worden vaak met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen sloegen CRKC-PARCUM en Erfgoedcel Brussel de handen in elkaar en organiseren een eerste netwerkdag.

Museumkennisdag 2020. Wordt het museum een clubhuis met collectie? Praat mee over de nieuwe Museumdefinitie

Op maandag 23 maart 2020 organiseert de Museumvereniging Nederland in samenwerking met ICOM Nederland en LCM een Museumkennisdag in het teken van de nieuwe ICOM-definitie.

Uw projecten financieren met bijdragen van het publiek? Zo doet u het!

Zorg ervoor dat het publiek investeert in uw erfgoedproject en maak het een voorbeeldproject van het nieuwe erfgoedcrowdfundingsplatform! Crowdfunding – letterlijk ‘fondsen (funding) zoeken via het publiek (crowd)’ of publieksfinanciering is vandaag een laagdrempelige en participatieve manier om allerlei projecten
Faro vorming

Een inventarisatietraject in kerk of klooster begeleiden

In deze vorming leert u hoe u een inventaris kunt opstellen in samenwerking met een team van vrijwilligers.

Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments

Van maandag 30 maart tot woensdag 1 april 2020 organiseert de afdeling Conservatie-Restauratie van de Universiteit Antwerpen de veertiende editie van Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments. De internationale conferentie vindt plaats in het historisch centrum van Antwerpen.
2020 - april

Light on Painting

Tien jaar na de komst van de LED-verlichtingstechnologie bieden deze dagen een eigentijds, scherp en kritisch perspectief op hedendaagse praktijken en theorieën over licht en kleur.

Brandveiligheid in historische gebouwen

WTA-Nederland-Vlaanderen behandelt 'brandveiligheid' tijdens een studiedag op vrijdag 3 april 2020 in het voormalige Predikherenklooster te Mechelen. Brandveiligheid in historische gebouwen wordt belicht in al zijn facetten.

Collectiebeheer zonder geld | Driedaagse workshop

Wat verstaan we onder collectiebeheer? Hoe is een organisatie gericht op collectiebeheer? Welke functies en verantwoordelijkheden worden hieraan gekoppeld? Wat zijn de pragmatische mogelijkheden in omgang met materialen, middelen en mensen?

Wat rest van heiligheid. Relieken in de Nederlanden

Deze studiedag zoomt in op relieken in de Nederlanden en schenkt volop aandacht aan de kleine reliekjes voor de ‘gewone gelovigen’.

Basisopleiding Communicatie 2020

Dé vijfdaagse basisopleiding voor elke (startende) communicatiemedewerker van erfgoedorganisaties!
Faro vorming

Denkkader communicatiebeleid | Basisopleiding Communicatie 2020

Dé vijfdaagse basisopleiding voor elke (startende) communicatiemedewerker van erfgoedorganisaties!
Faro vorming

Oud schrift en documentanalyse voor gevorderden

Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen, lokale geschiedschrijvers of genealogen die reeds een basiskennis van paleografie hebben en die zich meer willen verdiepen in documentanalyse en oud schrift.

Collectie Nederland | Toekomstig erfgoed

De Balie organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting een serie van drie openbare debatavonden die in het teken staan van Nederlands erfgoed.

Het communicatieplan | Basisopleiding Communicatie 2020

Dé vijfdaagse basisopleiding voor elke (startende) communicatiemedewerker van erfgoedorganisaties!
Faro vorming

Vorming IIIF

Tijdens deze studiedag krijgt u een algemene introductie en ziet enkele goede praktijkvoorbeelden van hoe IIIF geïmplementeerd kan worden.
2020 - mei

Basiscursus auteursrechten in de erfgoedsector

In deze interactieve infosessie krijgt u een introductie in het auteursrecht, in het bijzonder de onderdelen ervan die relevant zijn voor erfgoedorganisaties. Er is bijzondere aandacht voor nieuwe ontwikkelingen.
Faro vorming

Socialemediatrainingen

U hebt een project lopen bij Epos (Erasmus+, eTwinning, Buurklassen...) en u wilt graag de sociale media gebruiken om uw project meer zichtbaar te maken voor de buitenwereld? Epos biedt vier socialemediatrainingen aan.

Sociale media en scanbaar schrijven | Basisopleiding Communicatie 2020

Dé vijfdaagse basisopleiding voor elke (startende) communicatiemedewerker van erfgoedorganisaties!
Faro vorming

Colloquium studenten cultuurmanagement

Op 7 mei 2020 organiseren studenten van de huidige master Cultuurmanagement (Universiteit Antwerpen) een colloquium exclusief voor alumni van de opleiding.

Basiscursus leren waarderen

Wilt u aan de slag met waarderen? Dan biedt deze basiscursus u de ideale start. In drie sessies leren we u de kneepjes van het vak.
Faro vorming

Erfgoed en de vier elementen: lucht

Na een geslaagde studiedag over erfgoed en water in november 2019, focust Erfgoedlabo Leuven zich op 8 mei 2020 op de gevolgen van lucht(verontreiniging) voor erfgoed.

Erfgoed en de vier elementen: lucht

Op vrijdag 8 mei 2020 organiseert het Erfgoedlabo Leuven samen met FARO, het Belgisch Blauwe Schildcomité en ICOMOS Vlaanderen-Brussel in het Provinciehuis Leuven de tweede studiedag in de reeks ‘Erfgoed en de vier elementen’. Die dag zal helemaal in het

8e ETWIE-ontmoetingsdag | Save the date

ETWIE smeedt al volop plannen voor volgend jaar. Noteer alvast de datum voor hun achtste ontmoetingsdag, die zal plaatsvinden in het nieuwe GUM in Gent, op zaterdag 9 mei 2020.

Media en gedragsverandering | Basisopleiding Communicatie 2020

Dé vijfdaagse basisopleiding voor elke (startende) communicatiemedewerker van erfgoedorganisaties!
Faro vorming

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 1 | Object handling en object storytelling

Tijdens deze cursus leert u alles over de methodieken object handling en object storytelling, en leert u hoe u de methodiek kunt inzetten in uw dagelijkse praktijk.
Faro vorming

Dag van de Nieuwste Geschiedenis | Publieksgeschiedenis in België: stand van zaken, uitdagingen en perspectieven

Op 25 mei 2020 vindt in Eupen de Dag van de Nieuwste Geschiedenis plaats. Momenteel loopt er een oproep tot bijdragen.

Congres Fonds voor cultuurmanagement 2020 | Cultural governance

Acht jaar na de lancering van de code Cultural Governance, zoomt deze conferentie in op het ‘goed bestuur’ in de huidige Vlaamse en Nederlandse cultuursector, zowel in de wetgeving als in de praktijk.

Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming

Op vrijdag 29 mei 2020 organiseren Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Werkplaats immaterieel erfgoed een conferentie over ‘Immaterieel erfgoed als toeristische bestemming’.
2020 - juni

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 2 | Meten en evalueren van interventies met cultureel erfgoed

Tijdens deze cursus leert u alles over hoe u de effecten van uw acties op korte en lange termijn kunt meten.
Faro vorming

Presentatie praktijkvoorbeeld | Basisopleiding Communicatie 2020

Dé vijfdaagse basisopleiding voor elke (startende) communicatiemedewerker van erfgoedorganisaties!
Faro vorming

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 3 | Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Tijdens deze cursus leert u alles over de manier waarop u uw museum autismevriendelijk kunt maken en welke aanpassingen u daarvoor kunt doorvoeren.
Faro vorming

De Communicatiekliniek 2020 | Oproep en save the date

Noteer alvast woensdag 10 juni 2020 met stip in uw agenda, want dan zwaaien de deuren van de kliniek voor u open. En opnieuw garanderen De Ambrassade, FARO, Publiq en Socius u een editie die nog groter, interessanter, beter, relevanter

Interne communicatie van uw organisatie verbeteren

Wat is interne communicatie en hoe kunt u er met het hele team voor zorgen dat deze zo vlot mogelijk verloopt? Tijdens deze sessie gaat VVBAD hier dieper op in.

Digitaal leiderschap in de cultuursector | Opleiding

Deze opleiding focust op de competenties en expertises die belangrijk zijn om digitaal leiderschap op te nemen in een snel veranderende maatschappij.

Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons | Juni 2020

De Erfgoedapp wordt steeds gebruiksvriendelijker. Vandaar dat ook steeds meer erfgoedorganisaties ervan gebruik maken. Ook u kunt er uw voordeel mee doen. Kom naar deze workshop en leer er alles over!
Faro vorming

Leve immaterieel erfgoed!

Op 20 juni is iedereen met interesse voor immaterieel erfgoed welkom voor een programma vol uitwisseling, inspiratie en informatie.

Summer Course for the Study of the Arts in Flanders

In 2020 is het thema van de Summer Course for the Study of the Arts in Flanders 'The Age of Van Eyck in Context'. Nog tot 15 december kunnen jonge onderzoekers zich kandidaat stellen om deel te nemen.
2020 - september

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 4 | Digital storytelling in de zorg

Tijdens deze cursus leert u alles over digital storytelling, en leert u hoe u de methodiek kunt inzetten in uw dagelijkse praktijk.
Faro vorming

XXIInd Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting

Om de twee jaar organiseren het KIK en het studiecentrum Vlaamse primitieven, de UCLouvain, Illuminare, Musea Brugge en het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden een internationaal congres over ondertekeningen en materiaaltechnisch onderzoek. In september 2020 vindt
2020 - oktober

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob | FARO Verkenner

Welkom in de cultureel-erfgoedsector, de boeiende omgeving waarin u net als medewerker bent gestart. Omdat het lastig kan zijn door het bos de bomen te zien, willen wij u graag ondersteunen. Zo neemt uw carrière meteen een vliegende start!
Faro vorming

ICOM-CECA congres

In 2020 organiseren CECA en ICOM België samen met M-Museum Leuven, KU Leuven, Mooss en FARO het jaarlijkse ICOM-CECA congres. Noteer alvast 12 tot en met 18 oktober 2020 in Leuven in uw agenda!

Herfstschool 'Meerstemmigheid & conflict'

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en de Reinwardt Academie organiseren in 2020 een herfstschool die u uitdaagt een eigen visie op de hedendaagse vraagstukken in uw museum te formuleren.
Faro vorming
2020 - november

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 5 | Verhaal om de hoek: hoe ontwikkelt u een outreachende werking?

Tijdens deze cursus tonen we u hoe u met archiefcollecties op basis van een asset based approach een buurtwerking kunt opzetten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we u tips & tricks voor het opstellen van een stappenplan.
Faro vorming

Basiscursus cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Workshop 6 | Erfgoed & Dementie. Het creëren van een aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Tijdens deze cursus leert u alles over hoe u als erfgoedinstelling kunt meehelpen aan een dementievriendelijkere samenleving.
Faro vorming
2020 - december

International Conference Cultural Heritage for Mental Health 2 | Call for Contributions

The much positive feedback we received after the international conference Participation in cultural heritage for mental health recovery on 29 and 30 November 2018 in Ghent has encouraged us to organise a new edition in 2020. FARO, Museum Dr. Guislain